10 goda orsaker att ansluta sig till andelslaget:

Närpes Grönsaker

1. Gratis odlingsrådgivning

Vår odlingschef Mikael Dahlqvist står kostnadsfritt till våra odlares tjänst. Han tillbringar ca 90 % av sin arbetstid på fältet ute hos odlarna. Mikael är utbildad Hortonom YH, och har redan lång erfarenhet från branschen och är mycket uppskattad av våra producenter.

osuuskunta närpiön vihannes

2. En modern försäljnings- och marknadsföringsorganisation

Närpes Grönsaker har landets aktivaste och mest innovativa försäljarkår i sin tjänst. Aktiv kommunikation med både kund och konsument gör att man är steget före sina konkurrenter gällande marknadskännedom. Tillsammans med odlarna planerar man framåt.

Närpes Grönsaker

3. Ett modernt och effektivt packeri

Närpes Grönsakers odlare har Nordeuropas effektivaste grönsakspackeri till sin tjänst. Under de senaste 4 åren har hela maskinparken förnyats och man har idag varierande förpackningsmöjligheter för växthusprodukter av alla de slag.

Närpes Grönsaker

4. Ett brett sortiment av olika odlingsgrödor.

Tack vare proaktivt arbete med marknaden, både kund och odlare, så har vi på Närpes Grönsaker med framgång utökat produktsortimentet. En ny produkt förutsätter för oss alltid att det finns efterfrågan från marknaden. 

Puhtaasti kotimainen kurkku

5. Hög nivå på hygien och säkerhet

Vi är det enda grönsakspackeriet i landet som tvättar våra grönsakshäckar efter varje användningsgång. Vi har också hygienslussar för såväl personal som inkommande vara (truckportar). Vi påstår att hygienförhållandena hos oss är de klart bästa inom vår bransch och erbjuder en stor trygghet åt våra odlare. Vi har valt en aktiv roll i bekämpningen av spridning av växtsjukdomar och skadedjur. Vi har högre kravnivå på vår egen verksamhet än myndigheterna förutsätter. Våra satsningar på hygien och kvalitet är uppskattade av både odlare, kund och konsument.

Närpes Grönsaker MästarNet

6. Produktions-, marknads- och invägningsdata on-line på webben

Alla invägningsdata finns att utläsa elektroniskt på webben via vårt eget MästarNet. Statistik, veckopriser, nyheter, information om kundaktiviteter och mycket mera. Vi anser att en öppen kommunikation är grunden för all seriös företagsverksamhet. Odlarna uppskattar storligen denna information om våra förehavanden på packeriet. 

osuuskunta närpiön vihannes

7. En sammansvetsad odlingskår med gemensamma aktiviteter

Utöver god daglig kommunikation telefonledes och via MästarNet så ser vi också till att träffas under årets gång, både i jobbärenden och helt privat. Vi har två större sammankomster under året. Andelsstämman där bl.a. bokslut och kommande års aktiviteter och investeringar gås igenom. Höstmötet där vi tillsammans ser över gången odlingssäsong samt i viss mån ser över odlingsbeslut inför kommande säsong. Dessutom brukar vi avsluta sommaren med en gemensam festlighet för våra odlare med avec.

Närpes Grönsaker

8. Ekonomi, Andelslagets resultat tilldelas producenterna

Eftersom vi är ett odlarägt andelslag kan våra ägare, alltså odlarna, vara 100 % övertygade om att vi arbetar med deras bästa för ögonen. Våran uppgift på packeriet är att få ut maximalt pris från marknaden 365 dagar om året för de produkter som våra odlare producerar.

osuuskunta närpiön vihannes

9. Andelslaget har EU-producentorganisationsstatus

Våra odlare har möjlighet att via andelslaget söka om bidrag för gårdsvisa investeringar (ex. led-installationer). Detta möjliggörs också av det faktum att vi är ett odlarägt andelslag. Unika medlemsförmåner, som bl.a. bidrag för användning av humlor, biologisk bekämpning av skadedjur och sjukdomar och ersättning av kvalitetssystem. En mycket fin möjlighet för producenterna att få ekonomiskt stöd till sina utvecklingsprojekt.

osuuskunta närpiön vihannes

10. Kunskapsdelning och teamwork

Som en del av andelslaget så är du också en del av ett team. Våra producenter konkurrerar inte med varandra utan samarbetar. Odlingserfarenheter, nya rön från marknaden, odlingsmetoder och annan kunskap delar vi inom andelslaget med varandra, det finns en genuin vilja att alla våra medlemmar skall lyckas så bra som möjligt med sina förehavanden. 

Intresserad?

Fyll i ditt telefonnummer så kontaktar vi dig

Mer information ger vår odlingschef Mikael Dahlqvist tel. 020 1160 609

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES