Bröderna Sigg Öb

Area
65.178m2
Odlingsår
10
Generation
3

Bröderna Sigg ÖB och Sven Sigg AB ägs av Patrik och hans bror Tommy Sigg. De är idag Finland största tomatproducent. De producerar tomaten Encore och Foundation, CIodano klastomat och även paprika. De har varit medlem i Andelslaget Närpes Grönsaker sedan 2007 och Patrik sitter med i andelslagets styrelse.

Bröderna har idag två olika bolag i skilda namn efter att de tog över efter Sven Sigg AB men de ägs av Patrik och Tommy. Totalt är 35 personer anställda. Bröderna bekämpar biologiskt mot skadeinsekter och eventuella besökare använder sig av skyddskläder. Portarna in till växthusen håller man även låsta för att undvika objudna besökare.

Patrik började i Korsholms trädgårdsskola men avbröt utbildningen och gick senare istället kurser och är idag utbildad till odlingsträdgårdsmästare. Han menar att han lärt sig stor del hemifrån och även av den hårda vägen – av egna misstag. Patrik är intresserad av motorsport men största delen av fritiden går åt att umgås med familjen, som består av sambo och dottern född 2010.

Namn: 
Bröderna Sigg Öb
Ort: 
Finby
Odlarnummer: 
30, 31, 33 och 47
Odlingssorter: 
Tomat, paprika och spetspaprika
Area: 
65.178m2
Odlingsår: 
10
Växthusens byggår: 
-87-89, -90-91, -94, -10 och -15
Generation: 
3
Uppvärmningssätt: 
Fasta bränslen
Miljöaspekter: 
Att odla kemikaliefritt, Användning av biologiska nyttodjur, Strävar till att odla utan eldning med olja (förra året gick med 100 % fasta bränslen).