Eco Garden Ab

Area
4.274m2
Odlingsår
Generation

Kullman Peter och Karl-Gustav (Eco-Garden AB) odlar tomat Encore och Pärltomat året runt på arealen 4.274m2. De har varit med i Andelslaget Närpes Grönsaker sedan 1993. I dagsläget har Eco-Garden två stycken anställda utöver dem själva.

Biologisk bekämpning och skilda arbetskläder används och för att skydda mot smittor och sjukdomar, och så använder även eventuella besökare också skyddsutrustning.

Vid sidan av växthusarbetet hinner man även med skogsarbete, fiske och villaliv.

Namn: 
Eco Garden Ab, Karl-Gustav ja Peter Kullman
Ort: 
Närpes
Odlarnummer: 
130 och 131
Odlingssorter: 
Tomat och Flavorino tomat
Area: 
4.274m2
Uppvärmningssätt: 
Flis
Miljöaspekter: 
I odlingen används biologisk bekämpning

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES