H J Grönsaker Ab

Area
7.550m2
Odlingsår
Generation
3

Jan Granskog har tillsammans med sin sambo Heidi Stenfors företaget  H J Grönsaker.  Jan är odlare i den tredje generationen, så växthusodling har funnits en lång tid inom hans släkte. Jan är en av andelslagets producenter som glatt prövar på att odla frilandsgurkan Profi i år, frilandsgurkan är en helt ny produkt för andelslaget. Att odla nya sorter är både utmanade och intressant. Jan odlar även gurka av sorten Imea.

Jan har varit medlem i Andelslaget Närpes Grönsaker i ca 20 år och i dagsläget har de sex anställda utöver sig själva. Miljö- och hygienaspekterna ligger på hög nivå då han använder biologisk bekämpning i odlingen och skilda kläder i växthusen för att förhindra sjukdomar på plantor och undvika spridning av skadeinsekter. Dörrarna till odlingen är alltid låsta för man får inte gå in i växthusen utan lov. Det går bra att ringa på förhand om man har ärende till växthusen.

Vid sidan av växthusen har han ett jordbruk som han sköter. En semesterresa med sambon Heidi en gång per år försöker han även hinna med.

Namn: 
H J Grönsaker Ab, Jan Granskog
Ort: 
Böle
Odlarnummer: 
80 ja 81
Odlingssorter: 
Gurka
Area: 
7.550m2
Generation: 
3
Miljöaspekter: 
I odlingen används biologisk bekämpning

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES