Johan Bergman

Area
4.000m2
Odlingsår
20
Generation
1

Johan Bergman (Htrg.Johan Bergman) säsongs odlar frilandsgurkor och tomat Diamantino på 4000m2. Han köpte växthus 1998 och har varit med i Andelslaget Närpes Grönsaker sedan detta år. På sommaren har han två stycken anställda.

Johan arbetade inom byggnadsbranschen tidigare, och är utbildad timmerman. Intresset för växthus fanns, och när växthusen som han odlar i idag blev till salu köpte han dem eftersom de också var nära hans hem. Efter att han började odla, har han gått kurser på Martens och utbildat sig till odlingsträdgårdsmästare. Johan bekämpar biologiskt och använder sig av stop-skyltar för att förhindra icke-inbjudna. Detta för att minimera spridning av skadeinsekter och virus. Då han inte är på plats är dörrarna alltid låsta.

Vid sidan av växthusarbetet har han även jord- och skogsbruk. På vintern jobbar han med en hel del skogsbruk och på fritiden fiskar han gärna eller ägnar sig åt friluftsliv. Familjen består av Johan, sambo Linda och dottern född 2008.

Namn: 
Johan Bergman
Ort: 
Närpes
Odlarnummer: 
83
Odlingssorter: 
Gurka, frilandsgurka bifftomat och mini-gurka
Area: 
4.000m2
Odlingsår: 
20
Växthusens byggår: 
1970-talet
Generation: 
1
Uppvärmningssätt: 
Torv
Miljöaspekter: 
I odlingen används biologisk bekämpning

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES