Ellinor Lassfolk

Area
4.709m2
Odlingsår
2
Generation
3

Ellinor Lassfolk, som för tillfället är vår yngsta odlare, odlar paprika och chili i sina växthus. Hon är tredje generationens odlare och har själv varit företagare i några år. Enda sedan barnsben har hon odlat tillsammans med sina föräldrar, men nu är det hennes föräldrar som odlar tillsammans med henne. Gårdens första växthus byggdes år 1965 av Ellinors morfar, och förtillfället finns det i detta första växthus röd chili.

Ellinor, som är utbildad trädgårdsmästare, och hennes pappa Kurt berättar att chilins smak och styrka kan varieras bäst genom att välja en stort med den egenskap man önskar. Dock berättar de att vissa saker i odlingen kan reglera smaken på chilin, som exempelvis att mängden gödsel är tillräcklig i bevattningsvattnet. Chilin odlas på samma sätt som paprikorna, men paprikan kräver mera värme i växtklimatet.

I detta chiliväxthus, som värms upp av inhemskt flis, sköter man om chiliplantorna dagligen. Deras välmående och klimat kontrolleras varje dag. Gällande klimatet är det främst fukten samt temperaturen som kontrolleras. Chilin plockas en gång i veckan och plantorna skall viras runt snöret och tjuvas varannan vecka.

Ellinor spenderar stora delar av sin tid i växthusen samt på deras gård, där förutom Ellinor och hennes pojkvän Jesper bor även hundar, hästar och getter. Hennes fritid spenderas tillsammans med husdjuren samt med att renovera deras hus. Alltid när hon hinner, njuter hon av lugnet i skärgården.

Namn: 
Ellinor Lassfolk
Ort: 
Pörtom
Odlarnummer: 
190, 191
Odlingssorter: 
Röd paprika, gul paprika och chili
Area: 
4.709m2
Odlingsår: 
2
Växthusens byggår: 
-68, -74, -81 och -99
Generation: 
3
Uppvärmningssätt: 
Flis och torv
Miljöaspekter: 
Lägre koldioxidutsläpp, Biologisk skadeinsekts bekämpning, Kompostering av plantavfall

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES