Kvalitéts- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy för Andelslaget Närpes Grönsaker

Fastställd av styrelsen 12.12.2019
 

Smakfulla, färska och trygga grönsaker

 • Vårt mål är att vara våra kunders och konsumenternas förstahandsval för växthusodlade grönsaker.
 • Vi skall leverera produkter och tjänster enligt kundens krav gällande smak, kvalitet, leveranssäkerhet och produktsäkerhet.
 • Samtliga levererade produkter och tjänster skall uppfylla livsmedelslagstiftningens och myndigheternas krav.
 • Vi jobbar enligt ISO 22000 och ISO 14001 standarder och skall ständigt utvärdera och förbättra ledningssystemet och vårt arbetssätt för att utveckla och förbättra produkt- och verksamhetskvaliteten.
   

Livsmedelssäkerhetspolicy

 • Livmedelssäkerhetsarbetet leds med hjälp av ledningssystem som är baserat på ISO 22000 standarden. Vi arbetar ständigt och målmedvetet för att utveckla livsmedelssäkerheten i syfte att alltid erbjuda konsumenterna säkra och trygga livsmedel.
 • Våra odlare är certifierade enligt IP Frukt & Grönt grundcertifiering för produktsäkerhet. Vi bistår våra odlare med information för att utveckla kvaliteten och produktiviteten i odlingarna.
   

Miljöpolicy

 • Vårt löfte om smakfulla, färska och trygga grönsaker stöder vårt miljöarbete. Med högklassiga produkter minskar svinnet, vilket stöder rationell resursanvändning.
 • Vårt miljöarbete utgår från att minimera resursanvändning genom att kontinuerligt förbättra effektiviteten och användningen av resurser for sortering och förpackning. Vi strävar efter att styra processernas sidoflöden till fortsatt förädling eller återvinning. I energianvändning använder vi förnybara och hållbara lösningar där det praktiskt är genomförbart.
 • Vi styr vårt miljöarbete med ISO 14001-miljöledningssystem och engagerar och uppmuntrar våra anställda, odlarproducenter och intressegrupper till att bidra med kontinuerliga och mätbara förbättringar i miljöfrågor.
   

Stefan Skullbacka
VD

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES