Matts-Erik Viklund

Area
2.804m2
Odlingsår
33
Generation
2

1966 byggdes första huset av Ingvald Viklund. Matts-Erik tog över 1984 och anläggningen byggdes ut 1987, 1996 och 2002.

Frun Inga-Lill Viklund jobbar också i företaget sedan 1988.

Namn: 
Matts-Erik Viklund
Ort: 
Töjby
Odlarnummer: 
225, 230
Odlingssorter: 
Tomat och Flavorino tomat
Area: 
2.804m2
Odlingsår: 
33
Växthusens byggår: 
1966,1987, 1996 och 2002.
Generation: 
2
Uppvärmningssätt: 
Sedan 2009 är torv och flis huvudsaklig uppvärmningskälla.
Miljöaspekter: 
Biologisk bekämpning används i förebyggande syfte och vid angrepp av skadedjur och växtodlingssjukdomar. Avfall såsom växtunderlag o. dyl sorteras och tas om hand på ett för miljön och kommande generationer bra sätt.

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES