Matts-Erik Viklund

Area
2.804m2
Odlingsår
33
Generation
2

1966 byggdes första huset av Ingvald Viklund. Matts-Erik tog över 1984 och anläggningen byggdes ut 1987, 1996 och 2002.

Frun Inga-Lill Viklund jobbar också i företaget sedan 1988.

Namn: 
Matts-Erik Viklund
Ort: 
Töjby
Odlarnummer: 
225, 230
Odlingssorter: 
Tomat och Flavorino tomat
Area: 
2.804m2
Odlingsår: 
33
Växthusens byggår: 
1966,1987, 1996 och 2002.
Generation: 
2
Uppvärmningssätt: 
Sedan 2009 är torv och flis huvudsaklig uppvärmningskälla.
Miljöaspekter: 
Biologisk bekämpning används i förebyggande syfte och vid angrepp av skadedjur och växtodlingssjukdomar. Avfall såsom växtunderlag o. dyl sorteras och tas om hand på ett för miljön och kommande generationer bra sätt.

Bli inspirerad & njut