Närpes Grönsakers dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför Närpes Grönsaker samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har. Närpes Grönsaker följer EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Genom att använda Närpes Grönsakers tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy och ger samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du tillåter också att Närpes Grönsaker gör utskick till dig elektroniskt. 

Vilken information vi samlar in

Närpes Grönsaker samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss eller besöker vår webbplats. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.

Annan information som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Närpes Grönsaker till exempel på webbplatsen och sociala medier. Enhetsinformation, IP-adress, språkinställning och plattform, samt din geografiska och demografiska positionering kan också samlas in.

Vad vi använder informationen till

En del av informationen som vi samlar in om dig är nödvändig för att upprätthålla kundförhållandet, sköta kontakt och leverera produkter. Annan information behövs för att kunna erbjuda dig våra webbtjänster och förbättra service. Information kan även användas i försäljnings-, marknadsförings- och statistiksyfte.

Vem vi delar informationen med

Närpes Grönsaker kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter.

Var vi behandlar informationen

All information som Närpes Grönsaker samlar in behandlas inom EU/EES. 

Hur länge vi sparar informationen

Vi sparar endast information så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som informationen behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur vi skyddar informationen

Närpes Grönsaker skyddar information genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst så att endast behöriga kan nå information genom inloggning och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk. 

Dina rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information vi behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blev insamlad. I vissa fall kan lagstiftning kräva att information finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan man istället begränsa informationen så att den endast är tillgänglig för lagliga skyldigheter.  

Varför vi använder cookies

Närpes Grönsaker använder cookies och dylika spårningstekniker för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt på webbplatsen. För att läsa mera om Närpes Grönsakers användning av cookies, se vår cookiepolicy.

Hur du kontaktar oss

Har du fler frågor angående Närpes Grönsakers dataskydd kan du kontakta oss per telefon 020 1160 606 eller e-post info [at] narpesgronsaker.fi. Registeransvarig, Andelslaget Närpes Grönsaker är registrerat i Finlands handelsregister under organisationsnummer 0181343-3. Fysiskt kontor finns på Kristinestadsvägen 375, 64200 Närpes, Finland.

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 24.05.2018

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES