Nyhetsbrev Mars 2016

Närpes Stads företagarpris 2015

Andelslaget Närpes Grönsaker har utsetts till mottagare av Närpes Stads företagarpris 2015. Företagarpriset överräcktes på Entreprenörsgalan som hölls i Närpes den 20.2.2016

Motiveringen till företagarpriset lyder:

Närpes Grönsaker har verkat sedan 1957 och har genom sin förmåga att anpassa verksamheten till marknadens förändringar, ekonomiska konjunkturer och konsumenternas konsumtionsbeteende upprätthållit en mycket betydande funktion och position för grönsaksnäringen och näringslivet Närpes.

Företaget har ständigt utvecklats och under de senaste åren har Andelslaget Närpes Grönsaker genomfört en stor förändrings- och utvecklingsverksamhet. Verksamheten har genomförts på olika nivåer och anpassats till marknadens och konsumenternas behov och önskemål. Genom ledningens och styrelsens modiga beslut har produktsortiment skapats för olika målgrupper och en viktig och betydande varumärkesprofilering har påbörjats. Den synlighet som företaget ger regionen genom påskriften "made in närpes" är mycket betydande i den allmänna regionala marknadsföringen av Närpes.

Företaget gör betydande investeringar ¡nom produkthanteringen och genomför interna utbildningar i avsikt att garantera bästa möjliga livsmedelssäkerhet och kvalitativa produkter åt konsumenterna. Närpes Grönsaker är ett modernt lyhört och målinriktat företag inom en verksamhetssektor med både nationell och internationell konkurrens. Genom företagets målinriktade och strategiska arbete kvarhåller man sin viktiga funktion på marknaden till stor nytta för både grönsaksnäringen och näringslivet i Närpes.

 

”På Andelslaget är vi väldigt stolta över utmärkelsen och att vi lokalt uppmärksammats för det arbete som våra odlarmedlemmar och personal har gjort för att utveckla företaget säger VD Stefan Skullbacka.  Det ger drivkraft till att ytterligare jobba framåt med de utmaningar vi har inom grönskasbranschen och en tro på att den väg vi valt kommer att skapa mervärde för bygden också i framtiden”

Företagarpris i Närpes 2015

Sommarens säsongsstart närmar sig

Inhemska växthusgrönsaker får vi nuförtiden året om i Finland, som tur är. Ändå är det något speciellt då våren och sommaren står för dörren. Produktionsarealen ökar och produktutbudet mångfaldigas. Jag tänkte kort berätta för er om sommarens sortiment redan nu, en mera ingående bekantskap med bilder kommer i nyhetsbrev senare i vår.

Tomat, gurka, frilandsgurka, körsbärstomat och dunnetomat odlas året om av Andelslaget Närpes Grönsaker, övriga endast mellan april och november.

Tomat: På rund tomat fördubblas nästan produktionsarealen till sommaren jämfört med vintern. Våran huvud sort är Encore (97 % av det vi producerar).   Vi testar flitigt nya sorter, men gällande smak har ingen sort ännu kunnat mäta sig med Encore. Smak är något vi lyfter fram i vår marknadsföring aktivt och vi har fått mycket god respons av både kunder och konsumenter på vårt smakfokus. Avsikten är att öka medvetenheten om sort ännu mera, både på rund tomat och andra sorter.

Gurka: Gurkan är volymmässigt vår näst största artikel. Under vintern 2015-2016 har vi investerat i en ny paketeringslinje för gurka. En direktföljd av denna investering är bl.a. att plastanvändningen gått ner med ca 16 % då vi kan använda en tunnare film, bra för miljön! Dessutom kommer den nya förpackningslinjen att innebära möjligheter för nya förpackningssätt av gurka, men det här återkommer vi till då det är aktuellt. Förväntningen är att vi kommer behöva större odlingsareal för gurka framöver bl.a. tack vare de nya möjligheter förpackningslinjen för med sig.

Frilandsgurka: Ifjol odlade vi för första gången i vår historia frilandsgurka i växthus. Efter en lyckad säsong valde vi att i år för första gången någonsin i Finland testa hur frilandsgurka fungerar att odla i belyst växthus. Första skörden togs vecka 1 och säsongen kommer fortgå fram till midsommar. Den kultur vi nu skördat sedan v. 1 kommer att avslutas någon gång i april, men tre odlare ytterligare förbereder så småningom plantering i säsongshus. Frilandsgurkan är en liten nischprodukt som börjar uppskattas allt mer i Finland. Frilandsgurkan är mycket smakrik och passar att användas på många olika sätt, inte enbart i inläggningar.

Körsbärstomat: Våra sorter på körsbärstomat är Conchita och Sassari, även här smak i fokus. Under 2016 kommer våra odlare att producera ca 2,1 miljoner (!) askar med körsbärstomat åt den finländska konsumenten.

Dunnetomat: Efterfrågan på Dunne ökar stadigt och tomaten av San Marzano -typ har verkligen hittat sin plats i konsumenternas hjärtan.  Besluta har redan tagits att odlingsarealen till nästa vinter kommer att utökas på Dunne. I sommar kommer ni att få bekanta er med en helt ny ask och transportlåda för Dunne. Förändringen görs för att konsumenten lättare skall känna igen produkten. Andelslaget Närpes Grönsaker odlar Dunne med ensamrätt i Finland.

Klastomat: Klastomat finns i produktion i liten skala i sommar. Både tomatsort och – ask är nya för året, sorten heter Dometica. Vi vet att inhemsk klastomat är en produkt för framtiden, men vill prova oss fram i liten skala för att hitta rätt produkt för marknaden.

Klaskörsbärstomat. Den enligt mitt förmenande bäst smakande tomaten i Finland idag är vår klaskörsbärstomat. Tomatsorten heter Tomaggio och odlas med ensamrätt av Närpes Grönsaker i Finland. Tomaggion mognar otroligt jämnt och fint, doftar jättegott och har framförallt en fantastiskt djup och söt smak. En framtida storsäljare som konsumenten redan nu hittat på ett tillfredsställande sätt.

Röd pärltomat i bägare: De hälsosamma mellanmålen är här för att stanna och marknaden skriker efter fler alternativ. Vår tomatsort heter Angelle och den är vald helt på basen av smak, det enskilt viktigaste urvalskriteriet vid köp av tomatprodukter. Många butiker väljer också en snygg försäljningsdisplay för att förstärka produktens synlighet i butik.

Orange pärltomat i bägare: Sommarens stora nyhet är att bägarfamiljen får en ny medlem. Sorten heter Bamano och är vackert orange. Mycket god i smak och passar att äta även för den som är känslig för lykopenet i de röda tomattyperna.

Bifftomat: För ett par år sedan hittade vi en genuin klassisk bifftomatstyp, Forenza, som vi ville testa på marknaden. Smaken är mustig och utsökt och den blev fort populär även bland konsumenterna. Till denna säsong har vi bifftomat i lösvikt och i ask (900 gr) i sortimentet, något för er alla.

Paprika: Inhemsk paprika ligger högt på önskelistan hos konsumenterna. Vi svarar på den ökade efterfrågan med att nästan fördubbla produktionsarealen till inkommande säsong. Vi räknar med att förpacka största delen av paprikan som s.k. Duo-paprika med en röd plus en gul paprika i samma paket. Produkten lanserades i inhemsk version ifjol och blev en omedelbar succe´.

Chili: På chili kör vi även i år 4 olika sorter. Sorterna är Medina (röd chili), Orange Flame, Centella (Jalapeno-typ) samt Cayenne. Vi kommer att försälja dem i 50 gr askar (mix och röd) samt i lösvikt 1kg (mix och röd). Nytt för i år är att vi kommer att ha en Scoville-skala på asken för att markera styrkan på chilin samt att vi förnyar asken.

Produktutvecklingen fortsätter tillsammans med våra kunder med oförminskad styrka. Som konsument kan ni förvänta er nyheter också 2017, möjligen redan till vintersäsong 2016-2017. Den som väntar på något gott!

 

Jonas Lundström
Försäljnings- och marknadsföringsdirektör

Hobbyodlarens tomatodlingstips

Om man planerar att till sommaren skörda egna tomater bör man redan nu börja skrida till verket om man skall hinna med. Man får gott räkna med att det tar en och en halv månad från att man sått tomatfrön tills man har planteringsklara plantor som man kan plantera ut i ett ouppvärmt hobbyväxthus. Utan uppvärmning kan man tidigast göra en utplantering i mitten-slutet av maj månad så detta betyder att sådden bör ske under mars månad.

Tomatfröna sår man antingen direkt i ett pluggbrett fyllt med grundgödslad odlingstorv/mull blandning eller så gror man fröna bredsådda i en låda för att efter några dygn omplantera till pluggbrett. Före man sår fröna fuktar man upp jorden och pillar ner fröna ungefär en centimeter.  Efter att fröna är sådda är det sedan viktigt att man täcker över sådden med genomskinlig plast för att hålla det fuktigt. Sedan bör man placera sådden på ett varmt ställe gärna ca 25 grader varmt för bästa groning, det behöver nödvändigtvis inte vara ljust det viktigaste är att temperaturen är hög. Efter att fröna grott ca 4-5 dygn så kan man tag bort plastfolien och placera dessa på ett lite svalare ställe gärna ca 16-18 grader och så ljust som bara möjligt, om möjligt kan man gärna använda växtlampa. Har man bredsått fröna så planterar man över de som grott till pluggbrett. I detta skede är också luftfuktigheten viktig så gärna kan man ännu en tid ha en perforerad plastfolie över de små skotten eller regelbundet duscha groddarna.

De små plantorna behöver regelbundet med bevattningsvatten men man bör ändå föröka undvika att de skall stå för fuktigt. För mycket bevattning får plantorna att ränna iväg på längden. Använd alltid lite gödsel i bevattningsvattnet, gödselmedlet får gärna vara kvävestarkt. Alternativt till bevattningsgödsel så kan fast gödsel av hönsspillning blandas med i plantringstorven redan från början.

När plantorna blivit så stora så att bladen börjar växa in i varandra så bör man kruka om plantorna från pluggbrettet till krukor (10-12mm). Krukorna fylls också med en grundgödslad torv/mull blandning. När man vattnar de krukade plantorna används också alltid gödseltillskott i bevattningsvattnet eller så placerar man ca en halv deciliter hönsspillningsbaserad gödsel i sidan på innerkanten av krukan för att denna vart efter skall kunna lösa upp näring till plantorna. Från en början kan krukorna stå tätt men efterhand bör man glesa ut dem så att plantornas blad inte växer in i varandra. Man bör också se till att använda pinnar för att ge plantorna stöd. Ungefär en månad så driver man plantorna i krukor innan de sedan är klara att planteras ut i växthuset.

Ofta blir plantor man driver själv väldigt långsträckta men detta beror för det mesta på att de antingen står för varmt eller för mörkt eller vattnats för mycket. Blir plantorna ljusgröna så har man antagligen gödslat för lite och blir de mörka och skarpa kan man behöva minska på gödslingen.

 

LYCKA TILL!

 

Mikael Dahlqvist 
Odlingschef

Marknadsföring

 

Närpes Grönsakers satsningar på marknadsföring fortsätter med ökad kraft. Marknadsföringsbudgeten har nästan fördubblats inför säsong 2016. Den stora förändringen är att vi från påsk och framåt har en heltidsresurs som jobbar med marknadsföring. Eva Lillmangs tar steget från försäljare till att jobba med marknadsföring på heltid, hennes nya titel är Brand Developer.

Våra satsningar 2016 är främst på sociala media. Instagram, Facebook och LinkedIn är kanaler där vi redan finns, som ny kanal kommer under året Youtube att dyka upp. Detta innebär alltså att vi ger oss in i videoproduktionens värld i liten skala. Flertalet produktkampanjer kommer också att företas under året.

Överlag kommer vi att bli synligare mot konsument, det konsumenten köper säljer handeln. Vi vill bli ännu bättre på att känna konsumenten. Som bäst genomför vi tillsammans med Media Clever en omfattande konsumentundersökning.

I maj-juni kommer vi att genomföra ca 60 konsulentdagar runtom i landet i samarbete med Veravia. Fjolårets konsulentdagar (20st) var mycket lyckade och gav oss värdefull information samt gav ett mervärde till våra kunder. Kunder som är intresserade av att få konsulentdagar ordnade just i sina butiker kan höra av sig till mig.

Utöver dessa aktiviteter blir det uppgradering av hemsida, marknadsföringssamarbeten, mässor, nyhetsbrev, kundspecifika koncept och mycket andra galna upptåg.

Vi har insett värdet av goda relationer till både kund och konsument. Vi har också ett enkelt löfte att ge, det här förhållandet skall utvecklas kontinuerligt. Vi vill öka transparensen mot er och både berätta och visa vad vi gör och hur vi gör det, samtidigt vill vi också lära känna er bättre.

 

PRESENTATION AV FÖRNYAD FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSORGANISATION

 

Eva Lillmangs, Brand Developer

Eva har varit en viktig del av försäljningsteamet på Närpes Grönsaker sedan maj 2013. Axlade redan tidigt ett stort kundansvar p.g.a. stora förändringar inom säljorganisationen och gjorde det bra. Har sedan dess arbetat som försäljare, men har sedan 2014 jobbat deltid också med marknadsförings-uppdrag. Tar från och med april steget och blir marknadsförare på heltid då Närpes Grönsaker ökar sitt marknadsföringsengagemang ytterligare under 2016.

 

Christian Häggström, Nyckelkundsansvarig försäljare

Chrisse har jobbat hos oss sedan september 2013 och är litet av spindeln i nätet på försäljning. Ypperlig kundservicepersonlighet med järnkoll på varuläget. Spelar utöver mot våra kunder också internt en stor roll då det gäller produktionsstyrning. För tillfället pappaledig, tillbaka i tjänst i början på april.

 

Ida Blåfield, Nyckelkundsansvarig försäljare

Ida inledde karriären på Närpes Grönsaker 8.2.2016 och kommer att träda in i Evas ställe på försäljning. Ida är från Vasa och fullständigt tvåspråkig, faktiskt med detaljhandelsblod i ådrorna då hennes far har varit handelsman. Hon har främst arbetat med matlagning, kostfrågor och eventplanering. Ida har en magisterexamen i kostvetenskaper i bagaget vilket vi ser som en stor bonus och detta kommer vi tillsammans med Eva att ha stor glädje av i marknadsföringsfrågor.

Vi önskar Ida välkommen till vårt team!

 

Jonas Lundström

Tomat- och Chilisylt

HOTTIS sylt

1 burk färdig sylt

  • 250 g tomater (ca 3 tomater)
  • 3st röda chili
  • 2st vitlöksklyftor
  • 30 g russin
  • 2 cm färsk ingefära
  • 100 g råsocker
  • 50 g syltsocker
  • 0,5 dl mörk balsamvinäger

 

Skålla tomaterna och avlägsna skalet. Skär tomaterna i bitar och avlägsna fruktfästet, hacka chili (utan frön) och riv den skalade ingefäran, krossa vitlöken. Dosera chili efter smak. Sätt alla ingredienser i en tjockbottnad kastrull. Låt sylten småkoka i ca 30 minuter tills den blir lagom perfekt tjock, rör om nu som då. Vill du ha en slät sylt kan du använda en stavmixer.

Värm upp den tomma glasburken i ungen i 110 grader (desinficering), och koka locket i vatten. Denna process förlänger hållbarheten på sylten.

Häll sylten i burken medan den är het, sätt på locket, och låt den svalna.

Sylten passar utmärkt som tillägg till kyckling eller kött, och ypperligt till ostbrickan.

Tomat och chilisylt

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES