Nyhetsbrev Juni 2016

Rättvis handel med inhemska grönsaker

Vårens väderleksförhållanden har varit gynnsamma och utbudet av inhemska växthusgrönsaker har varit stort. I kombination av att det samtidigt funnits en hel del utländska importerade växthusgrönsaker i butiksdiskarna ända fram till början av juni, har det lett till att utbud och efterfrågan inte varit i balans. Marknaden reagerar som vanligt med att prisnivån, framförallt producentpriserna, har sjunkit dramatiskt och påverkat lönsamheten för odlingen negativt, vilket är beklagligt.

För varje tomat, gurka, paprika som importeras måste motsvarande euron exporteras från Finland för att handelsbalansen skall bibehållas. Nu då det finns tillräckligt med utbud av inhemska produkter borde rimligtvis importalternativet av grönsaker vara mindre lockande och de inhemska grönsakerna vara prioriterade.

Andelslaget Närpes Grönsaker, som ägs direkt av de 43 aktiva växthusföretagen är en företagsform som på bästa sätt ger avkastning direkt till odlarföretagen. Alla avkastning som Andelslaget genererar går till odlarna utan att privata mellanhänder tar sin andel av priset.  Detta är enligt oss en form av ”Rättvis Handel” och därför är valet av Närpes Grönsakers produkter, Made in Närpes, ett tryggt val som ger största möjliga andel åt producenten av det pris som man som kund eller konsument betalar för produkten. Därför vill jag uppmana, kunder och konsumenterna att välja det inhemska alternativet för en ”Rättvis Handel”, nämligen Närpes Grönsaker alternativet.

För att öka kännedomen om våra produkter, användningssätt och produktionsmetoder kommer vi att ha många spännande marknadsföringsåtgärder nu under sommaren bl.a. i form av både grillkurser och animerade filmer på YouTube.  Följ oss på Facebook, Instagram eller hemsidan så håller du dig uppdaterad om våra nyheter.

Slutligen vill ja önska alla prenumeranter av nyhetsbrevet en riktigt skön sommar och räknar med att ni köper och konsumerar mycket grönsaker i sommar och väljer Närpes Grönsaker alternativet, ett tryggt och rättvist val!

 

Stefan Skullbacka

VD

Odlingsrådgivarens vardag

I mitt arbete som odlingsrådgivare så ägnar jag största delen av min arbetstid ute bland våra odlare. Under besöken går vi igenom odlingen och gör med odlaren en gemensam bedömning av tillväxten och ser om det finns behov av reglering av denna. De faktorer som man framför allt styr tillväxten med är klimat, bevattning och gödsling.

När man gör styråtgärder i en odling så behöver man alltid tag i beaktande väderleken och årstidens speciella särdrag samt plantornas ålder och växtskede. Vet man om att det troligen kommer att bli varmare väder är det viktigt att ha en god tillväxt och starka plantor för att de skall klara av ett intensivt klimat. Odlar man i förhållanden med dåliga ljusförhållanden så bör tillväxten ske långsammare och tillväxten bromsas in för att plantorna inte skall bli svaga. Speciellt under tiden från att plantorna är nyplanterade fram tills att de börjar ge skörd behöver man vara speciellt observant på förändringar i tillväxten eftersom plantorna förändras mycket under den tid när mängden frukter successivt ökar på plantorna.

Också observation och bedömning av växtsjukdomar och skadedjur är en viktig del av mitt arbete som odlingsrådgivare. Finns det problem med svampsjukdomar kan det bero på att klimatet i växthuset inte är optimalt. Även skadedjur kommer in i ett växthus utifrån och det gäller att observera och reagera på dessa i tid för att man skall hinna etablera den rätta biologiska bekämpningen förhindra problem med skadedjur.

Också produktutveckling och tester av nya sorter är något som intresserar odlarna och uppföljning behöver ständigt göras av nya sorter. Att vara ansluten till Närpes Grönsaker ger odlarna möjlighet att via mitt arbete få tag del av resultat från sortförsök samt att man får information om vilka odlingsmetoder som gett bra utdelning, alla odlare kan därmed dra nytta av varandras erfarenheter.

Även de ekonomiska aspekterna av odlingen är något som ständigt beaktas i rådgivningen. Målet för alla är att det på landsbygden skall finnas möjlighet för odlingar att bedriva en verksamhet som ger utkomst både till företagaren själv samt till de anställda.

 

Mikael Dahlqvist
Odlingschef

Närpiön Vihannes

Sommaren är här – växthusproduktionen på sin absoluta topp

Sommaren har nu börjat på allvar och i växthusen växer grönsakerna i en rasande fart. Det om någonting har man lärt sig under tiden i branschen att åren på inget sätt är jämförbara med varandra, inte produktionsmässigt och inte heller försäljningsmässigt. Det är så pass många yttre faktorer utom vår kontroll som påverkar framförallt produktion, men också försäljning.

Våren 2015 var lång och kall och därför uppstod i inget skede några egentliga produktionspikar. Dagens växthus är långt kontrollerade miljöer, men väderförhållandena kan vi inte påverka (som tur är). Framförallt växthusen i säsongsproduktion som är utan belysning är på naturens villkor, men också växthusen i året-om produktion är beroende av natur ljus trots att de är utrustade med konst-belysning. Ingen enskild faktor påverkar produktionsnivåerna så mycket som solljuset den här tiden på året. Säsong 2016 skiljer sig hittills vädermässigt rätt markant från 2015, vilket också har synts i produktionsnivåerna. Litet beroende på produkt och produktionsvecka så har produktionen legat t.o.m. 30 % över det prognosticerade. Då man till denna ekvation tillägger att vi ifjol låg långt under de förväntade produktionsnivåerna så förstår man att åren inte på något vis sam korrelerar, inte prismässigt, inte produktionsmässigt och framförallt inte försäljningsmässigt.

Kommunikation är A och O i allt försäljningsarbete, det här har Närpes Grönsaker uppmärksammat och vi har de senaste åren fokuserat mer än någonsin på just kommunikation. Vårt mål är att göra vår verksamhet mer transparent och tillgänglig för kund och konsument och i detta arbete är vi verkligen på rätt spår. Detaljhandelns aktörer har saknat en aktiv partner också från växthussektorn och har uttryckt sitt nöje med det sätt på vilket vi agerar. Resan har bara börjat och mycket behöver ännu utvecklas, men riktningen är utstakad och vi är på rätt väg.

Närpes Grönsaker: försäljningens årsklocka.

Eftersom växthusnäringen av idag i allt högre grad året runt verksamhet så kräver det också planering på ett helt annat sätt. Olika grödor har olika tillväxtrytm och livslängd, säsongs-produktionen skiljer sig märkbart från året om produktionen. Det betyder också att olika säsongstyper kräver olika förberedelser.

För tillfället håller vi på att slå fast kommande vinters produktspecifika produktionsmängder och därefter fortsätter vi planeringen av sommaren 2017. Utöver normalproduktion har våra odlare också en hel del försöksprodukter i sina växthusanläggningar. Under sommaren skickas varuprover på potentiella produktnyheter till våra kunder. Ifall våra kunder hittar alternativ som de tror kan vara kommersiellt intressanta så inleder vi närmare utredningar om hur produkten i fråga skulle passa i våra produktionsklimat. Under hösten fortsätter det nära tvåvägssamarbetet tillsammans med kunderna. Det faktiska produktionsbeslutet behöver tas innan utgången av november för att frö beställningar och andra förberedelser skall hinnas med och produkten skall kunna finnas i butikernas hyllor till en ny sommar.

Fråga och berätta

Försäljningsarbete handlar om frågande och berättande, det är varken svårare eller lättare än så. Försäljningsarbete kräver också ett genuint intresse för den egna branschen och en drive att tillsammans med sina kunder utvecklas och bli bättre, de här egenskaperna besitter vårt team.

På Närpes Grönsaker fokuserar vi nu och framöver ännu mera på att utveckla kundsamarbetet utan att förglömma det viktigaste, nämligen konsumenten.
Närpes Grönsaker har under våren 2016 gjort en omfattande konsumentundersökning i samarbete med Media Clever, mer om denna i nästa nyhetsbrev.

Ha en riktigt solig sommar allihop! Kom ihåg att ta det lugnt och ät mycket grönsaker!

 

Jonas Lundström
Försäljnings- och marknadsföringsdirektör, Närpes Grönsaker

Sommarens hetaste tävling - GRILLSKOLAN

 

Den 15.6.2016 startade Närpes Grönsakers grillskola och tävling på Facebook, i vilken man kan vinna en grillkväll inklusive mat för 6 personer med grillmästare Raymond Wesander. Det publiceras tre grilltips videor på vår facebook sida, tre onsdagar i rad. Första 15.6, andra 22.6 och den sista 29.6.

 

Bekanta dig med tävlingen här: 

 ->  www.facebook.com/narpesgronsaker

 

Närpes World - MADE IN NÄRPES

 

Vi presenterar stolt vårt shop-in-shop pilotkoncept Närpes World som vi förverkligar tillsammans med Ruokakesko. Nu hittar du Närpes Grönsakers produkter ännu lättare med hjälp av visualiseringarna, våra fina grönsaksfigurer visar vägen. Recept och produktkort med information och användningstips finns på avdelningen. Så nu är det ännu lättare att ta inköpsbeslut. 

 

Som pilotbutiker fungerar :

  • K-Supermarket Merituuli (Esbo),
  • K-Supermarket Postitalo (Helsingfors centrum),
  • K-Citymarket Tammisto (Vanda),
  • K-Citymarket Raksila (Uleåborg),
  • K-Citymarket Kaakkuri (Uleåborg),
  • K-Citymarket Rusko (Uleåborg),
  • K-Citymarket Raahe (Brahestad)
Närpes World

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES