Nyhetsbrev November 2016

Tomaten fyller 100 år

100 år av tomater och växthus i Närpes

Världens mest odlade grönsak, tomaten, fyller 100 år i Närpes.  Allt fick sin början av att en herreman vid namn Valdemar Lassfolk hade med sig en påse med tomatfrön från Amerika 1916 och började odla dem i ett litet växthus i Närpes.

Tänk vad några frön av en då helt nya odlingsväxt fått för betydelse för Närpesregionen och för hela grönsaksnäringen i Finland.  Idag är en stor del av Finlands tomatproduktion koncentrerad till Närpes med omnejd och har i dag en otroligt stor betydelse för den lokala ekonomin och samhället. Växthusnäringen har genomgått många kriser och förändringar under de 100 åren, men tack vare odlarnas kämparanda och uppfinningsrikedom har man alltid kommit över problemen och hitta nya lösningar för att komma framåt. Från dåtidens enkla växthus med fotografiplåtar av glas som täckmaterial har vi i dag har vi toppmoderna produktionsanläggningar som möjliggör produktion året om på ett hållbart sätt. Hållbart och resursbesparande tack vare satsningar i uppvärmning med biobränslen, grön el, ny energibesparande LED belysningsteknologi och biologisk skadedjursbekämpning får att nämna några.

Jag vågar påstå att Valdemar Lassfolk inte skulle tro sina ögon om han fått se vad som utvecklats från de några tomatfrön som han sådde i Närpesmyllan år 1916.

För att fira det ”röda guldet 100 år” ordnades en högtidlig jubileumsfest i Närpes den 15.10 och samtidigt utgavs en jubileumsbok om den 100 åriga historien av växthusbranschen i Närpes.

Nästa år firar Andelslaget Närpes Grönsaker 60 år. Följ med våra kommande jubileumsaktiviteter på Facebook, Instagram, Youtube eller vår hemsida.

Det blir ett spännande grönsaksår för oss alla!

 

Stefan Skullbacka

VD

led belysning

Grönsakshandlare ute i världen!

Vilka är trenderna ute i världen?

Varför skulle en aktör som producerar och gör affärer enbart med inhemska grönsaker bekanta sig med internationella livsmedelsmarknaden?  Det måste väl ändå vara slöseri med pengar eller? Tvärtom , enligt mig är det en investering. Vår uppgift som producent och packeri är förutom vår kärnverksamhet att förpacka och producera, också att berätta för våra kunder hur marknaden utvecklas, både nationellt och internationellt. Omvärldens trender har en tendens att sprida sig också hit till oss, trots att det kan ske med viss fördröjning. Vårt mål är att både vara med och skapa trender samt att försöka skönja beteendemönster inom redan existerande trender. Proaktivt agerande marknadsmässigt är en av de faktorer som märkbart skiljer oss från våra huvudkonkurrenter.

Nu senast i oktober besökte jag och min kollega Eva Lillmangs Fruit Attraction mässan i Madrid. Vi spenderade en dag med att utforska utbudet i livsmedelsaffärerna runtom i Madrid samt en dag på själva mässan. Agendan var att kunna skönja både produkt- och förpackningstrender. Det blev både en del aha-upplevelser samt en del bekräftelser av vad vi redan trott/vetat. I sortfrågor har man kommit mycket längre i Spanien och det märks att konsumenten är medveten om till vilket ändamål de ämnar använda vilken växthusprodukt. Vi fick också bekräftat för oss vilken boom som verkligen råder inom snacks-grönsaker, ändamålsenligt förpackade och färdiga att ätas.

Vi får mycket positiv feedback på vårt marknadsnära agerande från våra kunder och vi har ett genuint intresse i att vara med och leda samt utveckla vårt eget marknadssegment.

 

Jonas Lundström

Försäljnings- och marknadsföringsdirektör

Fruit Attraction 2016

Skadeinsekter vs. Nyttoinsekter

Varför använder vi biologisk bekämpning?

Oberoende av vilken gröda som odlas om det är frågan om tomater i växthus, spannmål på åkrar eller frukter på träd så utsätts odlingar ständigt för den omgivande miljöns påverkan. Till detta hör att det helt naturligt förekommer skadedjur som angriper odlingarna.

Sker odlingen i växthus så är den yttre påverkan mindre eftersom man trots allt är avskild från omgivningen bakom glasväggar men trots detta hittar en del skadeinsekter in via ventilationsluckor eller så kan de följa med in med de anställda som jobbar på odlingen. Därför finns även i växthus behov av att kontrollera de skadedjur som kan komma in i odlingen. En stor fördel med att odla i växthus är att denna bekämpning helt kan skötas på biologisk väg genom att etablera naturligt förekommande biologiska bekämpningsorganismer. I regel så är den biologiska bekämpningen överlägsen den kemiska. Genom besprutning av kemiska medel så kan man förvisso reducera förekomsten av skadedjur men man kan aldrig uppnå ett 100%:igt resultat. Alltid finns det några skadeinsekter som överlever en kemisk behandling och efter en tid har dessa åter ökat till sådana mängder att ytterligare bekämpningsinsatser behöver göras. Lyckas man däremot etablera en väl fungerande stam av nyttoinsekter så har man ett långsiktigt skydd mot inflyttande skadedjur och man hittar en biologisk balans mellan förekommande nyttodjur och skadedjur i odlingen. För Närpes Grönsakers odlare är det en självklarhet att man väljer biologiska bekämpningsmetoder framom kemiska eftersom det långsiktigt ger det bästa resultatet för odlaren. Därtill får odlaren ekonomiskt stöd för att skaffa de nyttodjur som behövs via packeriet. Som konsument kan man sedan bara njuta av fördelarna med de rena produkter som vi och våra odlare levererar.

 

Mikael Dahlqvist
Odlingschef

Mikael Dahlqvist Viljelypäällikkö

Höst tips

 

Vintern kommer, men är inte här riktigt än. Till senhöstens måltider passar inget bättre än mustiga grytor eller varma soppor. Till dessa rätter passar de inhemska grönsakerna utmärkt att variera. Att smaksätta varma rätter med tomater ger förutom sötma och syra till rätten även en vacker röd färg. I dessa rätter passar det dessutom att variera olika storlekar av tomaterna. Som tillägg går det bra att göra inläggningar av olika sorters grönsaker, således även tomater och gurkor. Dessa passar utmärkt till salladsbordet eller varför inte som pålägg på smörgåsen?

Se recept :http://www.narpesgronsaker.fi/sv/host-gryta

Mahtava Syyspata

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES