Nyhetsbrev Mars 2017

Produktsäkerheten- en viktig del i vår kvalitetspolicy

Kvalitet är inte enbart fråga om produkters yttre och inre kvalitet, smak, näringsvärde eller förpackning. Det är också fråga om och produktsäkerhet och att man kan lita på att produktens tillverkningsprocesser fyller kraven så att man kan använda produkten utan hälsorisker. I Finland har vi överlag en bra kontroll på livsmedelssäkerhet med välfungerande logistikkedjor fram till konsumenten. Livsmedelslagstiftningen i kombination med stränga krav på odlings- och produktionsförhållanden, gör att livsmedel som är producerade i vårt land kan anses mycket trygga ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv. 

Vad gäller våra växthusgrönsaker som produceras i Andelslaget har vi ännu gått ett steg längre för att säkerställa produktsäkerheten. I fjol blev nämligen majoriteten av våra medlemsproducenter certifierade enlig systemet IP Frukt-Grönt grundcertifiering som är ett kvalitetssäkringssystem för produktsäkerhet i odling av frukt och grönsaker. Systemet auditeras vartannat år av en utomstående auditör och vartannat år görs en sk. internauditering som skall skickas till auditören för godkännande.  Systemet utgår från en riskanalys med för olika risker som kan påverka produktsäkerheten i de olika odlingsmomenten, förbyggande och korrigerande åtgärder och en strukturerad dokumentation.  Andelslaget Närpes Grönsaker är det enda centralpackeriet för växthusgrönsaker i vårt land som hittills gått in för ett en heltäckande IP certifiering av odlingen. Följande steg i produktsäkerhetsprocessen som vi har på gång är certifiering av vår packeriverksamhet enligt ISO 22000 produktsäkerhetsstandarden.  Vi håller som bäst på att implementera systemet i vår dagliga verksamhet och målet ärt att vi kan ansöka om certifiering i slutet av detta år.

Förebyggande verksamhet och hantering av risker är hörnstenarna i produktsäkerhetsarbetet och där vill jag påstå att Andelslaget Närpes Grönsaker är en föregångare i branschen med tanke på de satsningar vi har gjort och har på gång i vårt kvalitetsarbete börjande från det första lilla fröet. 

 

Andelslaget Närpes Grönsaker, ett tryggt produktval för kund och konsument.

 

Stefan Skullbacka VD

Hälsotips

Varför skall man äta grönsaker?

Dessa färgglada och goda tillägg till måltiden, som går att varieras både i maten samt vid sidan av, är nyttiga för dig. Grönsaker, precis som frukter, rotfrukter och bär innehåller rikligt med näringsämnen som vitaminer, mineraler och antioxidanter och håller därför både dig och din kropp i skick. Dessa näringsämnen är essentiella för oss och vi behöver dem för att vi skall må bra. Grönsaker innehåller dessutom rikligt av fibrer, som får igång vår mage samt hjälper oss att hållas mätta längre.

Genom att variera olika grönsaker, rotfrukter, frukter och bär vid våra måltider får vi en bra helhet på intag av olika näringsämnen. Med ett rikligt intag kan dessutom olika sjukdomar förebyggas, som fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa typer av cancer. Eftersom grönsakerna är mättande men energifattiga kan man underlätta en viktnedgång när man planerar sin kost med mycket av dessa godsaker.  

I dagens läge äter vi finländare i snitt allt för lite grönsaker, så det finns plats för att öka sin egna grönsaksförbrukning!

 

Ida Blåfield

Hobbyodlarens tips 2.0

 

Om man planerar att odla tomat och paprika i eget hobbyväxthus så är Mars månad den månad när det lönas att börja komma igång med sådden av frön. Man kan räkna att ca två månader efter sådden har en lämplig planta att plantera ut i växthuset.

När man sår tomatfröna så lönas det att göra detta i helt ny odlingsjord, tar man jord och mylla som tidigare använts för odling av grönsaksväxter eller blomster så är risken för rotsjukdomar betydlig och det är inte roligt att se nygrodda frön som några dygn efter att de grott börjar vissna trots att man ansträngt sig och skött om dessa. Man kan med fördel köpa speciell jord för såddar som innehåller en aning mera finkornig sand än vad själva planteringsjorden gör. Då får man ett relativt kompakt men ändå luftigt underlag som lämpar sig väl att så frön i.

Det vanligaste sättet att så fröna är att man fyller ett jordlager i bottnen på en låda med ca 4 cm tjockt jordskikt, detta kallas för bredsådd. Därefter kan man strö ut fröna ca 5-10 frön per 10 x 10 cm. Därefter täcker man över sådden med ytterligare ett tunt ca 1 cm tjockt lager med såjord. Efter detta fuktar man jorden gärna omsorgsfullt med en sprutkanna så att man inte vattnar för mycket men ändå får jorden jämnt fuktig. Efter att jorden är fuktad så täcker man över lådan med genomskinlig plast underst samt täcker med en mörk plast överst. Lådan ställs sedan varmt ca 25C i tre till fem dygn tills man ser att nackar av frögroddar börjar sticka upp ur jorden. Då är det dags att tag bort den mörka plasten och ställ lådan på ett ljust ställe, gärna med lite växtbelysning, temperaturen bör på detta ställe vara lite svalare ca 18-20C. Den genomskinliga plasten kan ligga kvar ytterligare några dygn tills man ser att plantorna har utvecklat ca fyra blad. Därefter måste man också tag bort den genomskinliga plasten. Efter att man tagit bort plasten måste man börja se till att plantorna får tillräckligt med vatten och inte torkar ut. I bevattningen får man gärna sätta med en aning kväverik tilläggsnäring. Står vissa av plantorna onödigt tätt så kan man rensa bort en del. När de små plantorna börjar vara ca 8-10 cm långa så skall man sedan kruka om dem till planteringskrukor.

Vill man så i pluggbrett i stället för i låda så går det likaså bra och man följer samma princip som för bredsådden, ända skillnaden är att man då pillar ner ett frö per plugg.

 

Mikael Dahlqvist

 

Dunne- en premiumtomat i premiumförpackning

Andelslaget Närpes Grönsaker producerar sedan dryga fem år tillbaka den fantastiskt goda och smakrika Dunne-tomaten. Det gör vi med ensamrätt och vi tar därför yttersta ansvar för produktens goda egenskaper och smak . Tidigare har produkten förpackats i en aning neutral men ytterst funktionell förpackning. Under åren har vi fått en del feedback från framförallt våra kunder att borde inte en så bra produkt också förpackas på ett sätt så den verkligen skiljer ur mängden, och jo – det tyckte vi också.

Efterfrågan på Dunne är stor – likaså produktionsarealen, det ställer höga krav på förpackningssätt och ask också. Vi startade utvecklingsarbetet kring den nya asken redan vintern 2015-2016. Kraven på asken var att den skulle vara funktionell, skilja ur mängden samt naturligtvis kommunicera premiuminnehållets budskap till den potentiella konsumenten. Valet föll  på en hjärtformad ask som är helt unik i sitt utförande. Hjärtat som form förstärker intressanta  samarbetsmöjligheter och möjliggör roliga reklamkupper. Tänk vändagen, tänk kärlek, tänk hälsa, tänk Hjärtförbundet och hälsosamma tomater osv. Möjligheterna är oändliga. Produkten lanserades med stor pompa och ståt i mitten på januari månad och mottagandet från såväl kund som konsument har varit fantastiskt. Vi gjorde lanseringskampanjen som ett samarbete med Hjärtförbundet där vi förband oss att donera en fast summa per såld Dunne-ask under en fastslagen tidsperiod. Samarbetet med Hjärtförbundet var mycket lyckat och det gör vi säkert om i framtiden. Hjärtmärket finner ni även i fortsättningen på Dunne-asken. Min kollega Eva berättar mer för er hur vi gick tillväga då vi lanserade nya Dunne och hur mottagandet i sociala media såg ut.

 

Jonas Lundström

Donation till hjärtförbundet

Lanseringen av den nya hjärtformade asken inleddes i mitten på januari, samtidigt startade vår kampanj för att stöda Hjärtförbundet. Under tiden 17.1–14.2.2017 sålde vi 60 000 askar, vilket bidrog till en donation på hela 3000€. Kampanjen marknadsfördes både i butik och i våra sociala medier där 319 060 unika personer såg kampanjen.

Donationen överräcktes till Finlands Hjärtförbund RF:s huvudsekreterare Tuija Brax och marknadsföringschef Eeva Hietalahti. Dunne kampanjen bringar nu glädje till dem som behöver det mest. Från Andelslagets sida deltog VD Stefan Skullbacka, styrelseordförande och Dunne tomatens odlare Börje Ivars samt brand developer Eva Lillmangs.

 

Eva Lillmangs

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES