Oy Gulin Ab

Area
13.000m2
Odlingsår
13
Generation
2

Stefan Gulin är en av Närpes Grönsakers medlemmar och en LED-innovatör inom växthusbranschen. Han har länge forskat inom LED-belysningens för och nackdelar samt genomfört egna projekt i samråd med belysningsleverantören Phillips. 2013 installerade Stefan LED-belysning i en lite del av hans växthus, året efter utökade han LED-belysningen till 5000m² efter att resultatet var till belåtenhet från testet året innan. Han väger och mäter kontinuerligt för att dokumentera LED-belysningens effekt på produktionen. Genom att installera LED-belysning får man en mera energi-effektivare odling, vilket är bra för miljön.

Stefans karriär inom jordbruk och växthusodling startade december 2003, då gjordes det generationsväxling på gården. I början på 2004 anslöt sig Stefan till Andelslaget Närpes Grönsaker. Hans far hade varit medlem i andelslaget sedan mitten på 90-talet så det gjorde valet enkelt att också Stefan skulle fortsätta i samma fotspår. Genom generationsväxlingen förvaltar han nu jordbruksmarken på gården, marken har bibehållits inom samma släkte allt sedan år 1546 enligt dokumentation som hittats. Vilket är något enastående historiskt sett.

På gården fanns också en Hönsgård fram tills 2008 då man kom fram till ett vägskäl, antingen bygga ut eller avveckla. De nya normerna inom äggproduktion i Finland gjorde att de beslöt sig för att avveckla ägg produktionen. Hönsgården hörde till Österbottens Äggcentral, som också var ett andelslag. Så att vara delaktig i ett andelslag är bekant. Stefan var den tredje generationen som skötte om hönsgården. På gården odlas i dag spannmål på 70ha och på 1.3ha har han i växthusodling. Stefan odlar tomaten Encore på hela växthusarealen. I början på 2010 byggde Stefan en ny värmecentral för torv och flis med vilket han minskar uppvärmningskostnaderna och får en lönsammare produktion.

På fritiden håller Stefan till stor del på med sitt jordbruk, han ser det som en av sina större hobby men utöver det finner han också tid för att restaurera gamla landmotorer (veteranmotorer, kultändare etc.). Den resterande fritiden går åt att sköta familjen och barnens hobby, någon resa nu som då hinner de också med. Husbilen är familjens favorit. Familjen består av frun Mikaela och deras förstfödda -04, och tvillingarna födda -07. Stefan och Mikaela gifte sig på Alla Hjärtans dag 14.2.2004, i Snöslottet i Kemi.

Namn: 
Oy Gulin Ab, Stefan Gulin
Ort: 
Yttermark
Odlarnummer: 
146
Odlingssorter: 
Tomat och röd pärltomat
Area: 
13.000m2
Odlingsår: 
13
Växthusens byggår: 
-97, -08 och -13
Generation: 
2
Uppvärmningssätt: 
Fast bränsle, flis och torv.
Miljöaspekter: 
Biologisk bekämpning mot skadedjur, inhemskt bränsle t.ex. flis som köps lokalt. Återanvänds ren koldioxid som köps av industrin där det är en avfallsprodukt. Grön el köps av elbolagen.

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES