Sommartävling

SNÄXA DIG SJÄLV TILL SJÖSS GENOM ATT DELTA I VÅR LÄCKRA SOMMARTÄVLING

 

Ta ett foto där Närpes Grönsakers Snäxi-bägare finns med och dela fotot på Instagram med hashtaggen #snäxittää. Den som delat det mest fantastiska och kreativa fotot vinner en SUP-bräda! Under midsommarveckan väljs dessutom 5 vinnare av våra superpopulära tomatskjortor bland alla deltagare.

 

Välj din #Snäxi-favorit

 

Punainen helmitomaatti | Närpiön Vihannes | SNÄXI

Röd pärltomat

Robust och frodig, med lång eftersmak. Till smaken robust, till och med frodig med en köttig textur. Förvånansvärt söt, med lång eftersmak. Mångsidig...
Oranssi helmitomaatti | Närpiön Vihannes | SNÄXI

Orange Pärltomat

Rund, käck och frisk. Delikat färg, köttig textur, elegant mild smak. Används på samma sätt som den röda pärltomaten – helst på samma tallrik...
Miniaprika MIXI

Minipaprika MIXI

Minipaprika MIXI - En färgsprakande trio då du är sugen på något gott. Vår minipaprika blandning är snacksbrickans konung, och står för olika...
kesäkisa

Tävlingsregler

HUVUDVINST:

En SUP-bräda som passar alla familjemedlemmar. Paketet innehåller allt man behöver: bräda, paddel, pump och bärkasse. Användarens maxvikt: 150 kg. Huvudvinstens värde är 599€.

Andra vinster: Fem (5) exemplar av Närpes Grönsakers tomatskjorta. Vinstens värde är 39€/skjorta.

Vinsterna kan inte bytas ut eller omvandlas till pengar. Tävlingens arrangör ansvarar för en eventuell lotteriskatt.

Tävlingens arrangör 

Andelslaget Närpes Grönsaker, Kristinestadsvägen 375, Närpes

Facebook eller Instagram har ingen del i tävlingen och varken sponsrar, rekommenderar eller administrerar tävlingen på något sätt.

Behörighet för deltagande 

Tävlingen är öppen för alla fysiska personer som bor i Finland, med undantag för Närpes Grönsakers personal och andra personer som deltar i arrangemangen av denna tävling. Deltagaren måste uppfylla de allmänna villkoren för Instagram. Deltagande förutsätter att deltagarens Instagram-konto är offentligt för att juryn ska kunna se tävlingsbidraget.

Tävlingstid 

Tiden för deltagande är 1.6 - 30.6.2020. Foton som publiceras före eller efter tävlingstiden tas inte i beaktande i tävlingen.

Deltagande i tävlingen 

För att delta i tävlingen, ta ett foto som visar Närpes Grönsakers Snäxi-bägare och dela fotot på Instagram med hashtaggen #snäxittää. Samma person kan delta i tävlingen med mer än ett foto, och en eventuell skjortvinst utgör inget hinder för att vinna huvudvinsten.

Uppladdaren av fotot försäkrar att hen äger alla rättigheter till fotot och har erhållit samtycke för användning av fotot från alla personer som eventuellt visas på fotot. Deltagaren ger tävlingsarrangören rätten att använda tävlingsfoton som är uppladdade med hashtaggen #snäxittää i olika medier såsom webbplatser och sociala mediekanaler utan separat medgivande eller ersättning. Deltagaren frigör Instagram från allt ansvar.

 

 

Deltagaren ansvarar för fotots lämplighet. Arrangören av tävlingen är inte ansvarig för bidrag som inte kunnat tas emot på grund av tekniska skäl.

Arrangören av tävlingen förbehåller sig rätten att ogiltigförklara deltagandet för personer som har brutit mot dessa regler, som har anledning att misstänkas för att de har använt oärliga medel för att delta i tävlingen eller som har brutit mot användarvillkoren för Instagram.

Tillkännagivande av vinst

Omedelbart efter tävlingsperiodens slut väljer en jury bestående av personal från tävlingsarrangören det bästa Instagramfotot med hashtaggen #snäxittää som kommer att vinna huvudpriset: SUP-brädan. 

Under vecka 25 kommer juryn också att välja de fem (5) bästa fotona vars uppladdare vinner varsin tomatskjorta. Vinsterna kan inte bytas ut eller omvandlas till kontanter.

Vinnaren av huvudvinsten meddelas personligen via Instagrams privata meddelanden under vecka 28. Vinnarna av tomatskjortorna kommer att meddelas personligen om vinsten via Instagrams privata meddelanden under vecka 25. Vinnarna måste bekräfta sina vinster genom att svara på meddelandet och lämna sina kontaktuppgifter till tävlingsarrangören. Om vinnaren inte nås inom två (2) dagar efter valet av vinnaren, förlorar vinnaren sin rätt till priset utan ersättning och arrangören av tävlingen har rätt att välja en ny vinnare. Vinnarnas namn och/eller pseudonymer publiceras 10.7 i Närpes Grönsakers sociala medier.

Vinnaren av priset frigör tävlingsarrangören från allt ansvar som kan uppstå genom att delta i tävlingen, lösa in priset eller använda priset.

Dataskydd

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att publicera namn eller pseudonymer på vinnarna i de kommunikations- och marknadsföringskanaler som de väljer. Tävlingsarrangören samlar inte in kontaktinformationen, pseudonymer eller annan information från deltagarna och de kommer inte att användas för direkt marknadsföring. Deltagarinformation används enbart för att genomföra tävlingen och vinnarnas kontaktinformation enbart för att leverera priset. Informationen kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Följande av regler

Deltagaren bör bekanta sig med tävlingsreglerna. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren dessa regler och förbinder sig att följa dem. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten till ändringar som rör tävlingen.

 

 

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES