Träskböle Trädgård Ab

Area
15.000m2
Odlingsår
19
Generation
3

Stefan Nordmyr (Träskböle trädgård) har en växthusareal på 15.000m2 i Träskböle där han odlar gurka. Stefan har varit medlem i Andelslaget Närpes Grönsaker sedan 1997 vilket även var året då han började odla själv. Han sitter även med i andelslagets styrelse. Tidigare jobbade han som trädgårdskonsulent.

Stefan är den tredje i generationen med växthus. Hans växthus är relativt nya (-97, -04, -07) så det är inte samma som hans far producerade i utan han byggde nya när han själv började inom branschen som odlare. Stefan har 15 personer som är heltidsanställda.

Hygien och arbetsmiljö är saker som Stefan tycker är viktiga, både utanför och inuti växthusen försöker han hålla det rent och hygienen i skick genom att använda skilda arbetskläder och desinficeringsmedel innan man går in och efter man varit i växthusen. Biologisk bekämpning är vad som i huvudsak används i hans växthus.

Motion och jakt hör till Stefans intressen. På sommaren bor han helst på sommarstugan med frun Katarina och barnen (Jacob -02 och Elin -05) och njuter av båt- och friluftslivet. Familjen försöker även hinna med 1-2 semesterresor varje år.

Namn: 
Träskböle Trädgård Ab, Stefan Nordmyr
Ort: 
Träskböle
Odlarnummer: 
231, 241 ja 251
Odlingssorter: 
Gurka
Area: 
15.000m2
Odlingsår: 
19
Växthusens byggår: 
-97, -04 och -07
Generation: 
3
Uppvärmningssätt: 
Fastabränslen
Miljöaspekter: 
I odlingen används biologisk bekämpning

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES