Världens bästa grönsaker odlas med ansvar!

Våra anläggningar hör till de modernaste i landet och vi jobbar kontinuerligt tillsammans med våra odlare för att utveckla hållbara, moderna och miljöanpassade odlingsmetoder. Bevattningen i våra odlingar är av högsta kvalitet och bidrar i högsta grad till produkternas goda smak. Våra odlare har stor framförhållning och prövar aktivt nya rön från marknaden.

 

 

Vi kan också stoltsera med ytterst rena växthusgrönsaker då det i huvudsak används biologiska bekämpningsmedel mot möjliga skadedjur och växtsjukdomar på våra anläggningar. De är rena och inhemskt producerade, viktiga för inhemska sysselsättningen och har en positiv inverkan på folkhälsan.

 

 • FRÅN FAR TILL SON
  x

  Våra odlare är riktiga mästare, med t.o.m. 4 generationers odlingserfarenhet!

  Flera generationers odlingserfarenhet i kombination med moderna anläggningar och en framåtsträvande odlarkår har verkligen gett resultat. Inte helt sällan är växthusanläggningarna dessutom familjeföretag med kanske både man, hustru och barn samt kanske t.o.m. någon från den äldre generationen inblandade. 

  Odlarna har årtiondens odlingserfarenhet, som de ärvt av sina föräldrar som i sin tur ärvt av sina föräldrar. Kunskapen och yrkesskickligheten är de viktigaste grunderna för våra fina produkter.

  Tomatodling i växthus inleddes 1916 i Närpes. Det betyder att tomatodlingens era är nu över 100år. Andelslaget Närpes Grönsaker grundades 1957.

 • Dra ditt strå till stacken!
  x

  Visste du att dina handlingar har en stor påverkan på miljön? Här hittar du information och tips om hur du kan påverka miljöbelastningen på din mat.

  Här kommer några tips med hjälp av vilka vi kan minska på matsvinnet:

  1. Genom att planera matlagning och uppköpen är det lättare att köpa den mängden produkter som vi verkligen behöver inom närmaste dagarna. Via planering kan vi också undvika enstaka butiksresor när vi satsar på att köpa alla grönsaker som vi behöver på en gång. Stor betydelse har det då när butiksresorna görs med bil. Miljöpåverkan per tomat blir ofta större på butiksresor än då tomaterna transporteras i stora mängder till butiken.

  2. Den ideala förvaringstemperaturen för tomat är mellan 12-14°C, vilket betyder ett svalskåp. Om du inte har ett svalskåp, välj helst rumstemperaturen framom kylskåpet. Tomatens naturliga mognad fortsätter och aromerna kommer fram i rumstemperatur, medan smaken tar skada av förvaring i kylskåpet.

  3. Den ideala förvaringstemperaturen för gurkan är också mellan 12-14°C. Om du inte har ett svalskåp, välj då nog ändå kylskåpet för gurkan.

  4. Mest kastas bort grönsaker, hemlagad mat och mjölkprodukter. Nästan 7 % av grönsaker kastas bort. Värdet på den bortkastade maten är 0,4 miljarder euro årligen, och det motsvarar utsläpp av 100 000 bilar. I hela livsmedelskedjan går det mest mat till spillo i hushållen.

 • FÄRSKA GRÖNSAKER
  x

  Våra grönsaker är hos konsumenterna efter 1-3 dagar efter att de är plockade. 

  Våra grönsaker är producerade nära konsumenten, vilket garanterar färska och kvalitativa produkter. Grönsakerna är hos konsumenterna efter 1-3 dagar från efter att de är plockade. I bästa fall är de redan nästa dag.

  VISSTE DU ATT…

  -Du borde äta minst 500g grönsaker, frukt och bär om dagen.

  -Tomaten är rik i kalium och A-vitamin, och innehåller också C-, B- och E-vitaminer. Karotenoiden som kallas Lykopen, en typ av antioxidant, ger tomaten sin röda färg.

  -Gurkan innehåller ingen fett och är ungefär 95 % vatten. Gurkan innehåller A-, C- och K-vitaminer samt också mineraler. Gurkan är ett basiskt livsmedel och är bra att äta om man har sur mage.

 • NÄRODLADE PRODUKTER
  x

  Odlarna på Närpes Grönsaker ligger i genomsnitt bara på 13 kilometers avstånd från packeriet.

  Närpes Grönsaker har en stark lokal identitet i Närpes; odlarna är belägna nära packeriet, i genomsnitt på 13 kilometers avstånd. Den korta distansen bidrar till mycket liten miljöbelastning och alla grönsaker kan ses som närodlade. Närpes Grönsaker sysselsätter cirka 280 personer medräknat odlarna dess anställda och personalen på packeriet. 

  Närpes Grönsaker är ett andelslag. De flesta av våra 43 odlare driver familjeföretag där odlingen har pågått i flera generationer.

 • SPÅRBARHET
  x

  Alla Närpes Grönsakers produkter är spårbara till odlaren och förpackningsdatum. 

  Våra grönsaker kan alltid spåras; det står på förpackningen hos vilken odlare produkten är odlad och vilken dag de är packade. För tillfället informeras detta genom nummerkoden på lådan, men vi håller på att utveckla ett lättare sätt för konsumenter att själv ta reda på ursprunget av grönsakerna.

  Titta gärna till våra odlare under sektionen "Bekanta dig med odlarna" 

 • Puhtaasti kotimainen
  100 % INHEMSK
  x

  Alla Närpes Grönsakers produkter bär grobladsmärket.

  100 % inhemsk

  Grobladsmärket betyder att du kan vara helt säker på att produkten är 100 % inhemsk. Det är det ända märket som garanterar det.

  Hög kvalitet

  Grobladsmärket får endast används på produkter som har kvalitetsklassificering extra eller I- Klass. Extra innebär att kvaliteten måste vara utmärkt och produkter felfria. Klass I innebär att kvaliteten måste vara bra. Endast små fel, som inte påverkar hållbarhet eller helhetsintryck är tillåtna.

  Visste du att...

  Grobladsmärket är ett av Finlands mest kända varumärken – nästan 90 % av finska konsumenter känner till grobladsflaggan. Den har funnits på produkter sedan år 1989.

  Användning av grobladsmärket förutsätter att odlaren förbinder sig att i sin verksamhet följa riktlinjer för Kvalitéts odling. Deras uppgift är att stärka företagens goda odlingsmetoder och på det sättet infria kundernas och konsumenternas förväntningar på att de finländska vegetabilieprodukterna är trygga. Med hjälp av kraven kan man dessutom försäkra sig om att arbetstagarnas arbetssäkerhet är av hög klass och att företagens närmiljö belastas så lite som möjligt.

  Varför välja Finländskt?

  1. Inhemsk mat sysselsätter
  2. Inhemsk mat odlas med ansvar
  3. Inhemsk mat är lokalproducerat
  4. Inhemsk mat sparar på naturen
  5. Inhemsk mat är välsmakande
  6. Inhemsk mat är ett tryggt val

 • Närpes Grönsaker
  Växtskydd
  x

  100 % av odlarna använder integrerad produktion. Det möjliggör minimal användning av kemiska bekämpningsmedel.

  Odlarna på Andelslaget Närpes Grönsaker har till 100 % integrerad produktion (IP-odling). Det betyder att odlarna använder förebyggande metoder för växtskydd som till exempel rätt styrning av växthusklimatet och användning av sorter som är så motståndskraftiga mot skadegörare som möjligt. 

  Våra regelbundna skadedjursiakttagelser möjliggör bekämpning av eventuella skadedjur så tidigt som möjligt. Odlarna på Andelslaget Närpes Grönsaker använder i första hand biologisk bekämpning mot skadedjur – vilket betyder att de får hjälp från andra insekter som äter skadedjur. 

  Pollinering av plantor sköts av humlor.

 • Belysning
  x

  Närpes Grönsaker har flera anläggningar med LED-belysning.

  LED-teknologi är ännu i utvecklingsfasen, men kommer högst sannolikt att ta över i produktionsodling i framtiden. Närpes Grönsaker är med i utvecklingen och har för tillfället flera växthus med LED-belysning och fler odlare planerar för LED-belysning.

  Med LED-belysning kan växthusen komma till stora energibesparingar jämfört med traditionell belysning, eftersom LED-lamporna ger ett optimalt och målstyrt ljus. Det är möjligt att skräddarsy det bästa ljusspektret för växtens växt och utveckling vilket förbättrar även kvaliteten på produkten.

  För växthusgurkors klimatpåverkan är energin som används till belysning den viktigaste enskilda faktorn. Därför är det så viktigt att utveckla energibesparande belysning.

  80 % av den el vi använder är koldioxidneutral el.

 • Uppvärmning
  x

  Under det senaste årtiondet har majoriteten av våra odlare gått över till att använda inhemska bränslen för uppvärmningen av växthusen  och ersatt olja med i huvudsak förnybara inhemska energiråvaror; träflis, byggkross, havreskal samt till en viss del torv. Dessa bränslen har ersatt oljeanvändningen till 95%.

  För växthusodlade tomater kommer den största klimatpåverkan just från energin använt till uppvärmning. Därför är användning av förnybar energi en av de viktigaste saker för miljön.

  Du får äta inhemska tomater med bra samvete under vintrarna också – enligt ny forskning är inhemska tomater, som har odlats året runt i växthus uppvärmda med förnybar
  energi ett lika bra val för klimatet som tomater odlade på sommaren.

  Dessutom är påverkan av bevattningsvatten mycket mindre i Finland än i länder där det finns mindre grundvatten till förfogande.

  Mängden odlingar som använder förnybara energikällor ökar fortfarande, och vi strävar till 100 %. Förnybart bränsle är trä- och åkerenergi.

   

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES