Vi rekryterar

Andelslaget Närpes Grönsaker är ett odlarägt andelsföretag som producerar växthusgrönsaker i Närpes-området. Vi är Finlands ledande leverantör av växthusgrönsaker. Våra 38 odlarföretag producerar årligen drygt 31 milj. enheter växthusgrönsaker, främst olika tomat-, gurka- och paprikaprodukter.  Vår omsättning uppgick år 2019 till drygt 54 milj. €. På vårt förnyade och moderna packeri med hög automationsgrad är vi drygt 50 anställda som jobbar med att få ut våra välsmakande och förstklassiga produkter till marknaden.

 

Vi söker en vikarie för vår

KVALITETSCHEF

för ett tidsbundet anställningsförhållande.

Du ansvarar för underhåll och utveckling av ISO 22000 och ISO 14001-kvalitetsledningssystemen och internrevision av GlobalGAP-systemet. Du leder vår kvalitetsgrupp ansvarar för intern och extern kommunikation i kvalitets- och miljöfrågor, såsom utbildning och kundkommunikation, och genomförande av revisioner. Arbetet är självständigt, men du är i ständig växelverkan med andra avdelningar.

Den vi söker bör ha färdigheter eller förutsättningar att utvecklas inom följande kompetensområden.

• HACCP -kännedom
• Kvalitets- och / eller miljösystem (standarder, administrering, internrevisioner,)
• Kunskap om livsmedelslagstiftning
• Miljömedvetenhet
• Dokumenthanteringsfärdigheter och rapporteringsfunktioner
• Kunskaper i svenska, finska och engelska

Vi värdesätter

• Erfarenhet inom livsmedelsindustrin eller motsvarande uppgifter inom andra branscher
• Kunskap om växthusproduktion

Vi erbjuder: 

Intressanta och mångsidiga uppgifter i landets modernaste grönsakspackeri

Tjänsten tillsätts under hösten 2020

 

Skicka in din ansökan och CV senast den 27.7.2020 till adressen stefan.skullbacka [at] narpesgronsaker.fi        

På ytterligare frågor svarar VD Stefan Skullbacka på tel. 0400-369668

 

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES