Uuden tuotteen syntyvaiheet

Närpiön Vihanneksen lanseeraamien tuotteiden taustalla on aina paljon näkymätöntä työtä. On löydettävä tarkoitukseen sopiva lajike ja sen viljelyyn halukkaita viljelijöitä, joiden kasvihuoneet soveltuvat kyseisen lajikkeen tuotantoon. Lisäksi tuotteelle on suunniteltava pakkaus ja sen ulkonäkö sekä testattava pakkausprosessien ja muiden rutiinien toimivuus, ennen kuin tuote on valmis lanseerattavaksi.

Uusi tuote saa alkunsa markkinoilla havaitusta mahdollisesta tarpeesta. Osuuskunnan myyntiorganisaatio osallistuu työvaiheeseen kartoittamalla mm. markkinoiden kehitystä, trendejä ja asiakastoiveita. Kun ideoista on keskusteltu organisaatiossa, aloitetaan tuotteeseen mahdollisesti sopivien taimilajikkeiden koeviljely.

Ensimmäisessä vaiheessa testataan usein kymmeniä lajikkeita pieninä määrinä yhden tai useamman tuottajan kasvihuoneissa. Vertailussa tarkastellaan lajikkeiden makua, säilyvyyttä ja viljelyteknisiä tekijöitä. Testien perusteella valitaan parhaimmat lajikkeet ja kiinnostuneille sisäänostajille lähetetään tuotenäytteet. Asiakkailta saadun palautteen perusteella tehdään sen jälkeen päätös tuotantoon sopivista lajikkeista.

Kun paras lajike on selvillä, ryhdytään miettimään tuotteelle parhaiten sopivaa pakkausta. Samalla tehdään tuotantolaskelmia ja selvitetään, ovatko viljelijät kiinnostuneita uuden lajikkeen viljelystä. Täysimittaiseen tuotantoon voidaan siirtyä vasta, kun kaikki nämä vaiheet on toteutettu. Uutta tuotetta viljellään usein ensimmäisenä vuonna vain pieniä määriä, jotta nähdään millaista palautetta kuluttajat siitä antavat. Jos kaikki toimii ja palaute on hyvää, niin seuraavana vuonna tuotteen viljelystä kiinnostuvat jo useammat viljelijät.