Osuuskunta Närpiö Vihanneksen sponsoriohjelma.

Nämä ehdot koskevat hakemusta varojen saamiseksi Närpiön Vihanneksen (jäljempänä NV) sponsoriohjelmasta.

NV:n sponsoriohjelma on ohjelma, joka toimii paikallisesti viljelyalueellamme. Ohjelma on tarkoitettu tukemaan liikuntaa ja hyvinvointia lapsille ja nuorille aina aikuisen huippu-urheiluun asti.

Sponsoriohjelman tarkoituksena on ensisijaisesti edistää liikunnan iloa ja yhdessäoloa lapsille ja nuorille. Tavoitteena on, että sponsorointi auttaa vastaanottajaa etenemään urheilussa ja hyvinvoinnissa sekä edistää hyvinvointia.

NV sponsoroi joukkueita ja seuroja.

Hakuprosessi

Hakuaika alkaa 1. kesäkuuta ja päättyy 30. marraskuuta. Muina aikoina saapuneet hakemukset hylätään. Hakija voi hakea yhtä (1) sponsorointia vuodessa. Hakijan tulee olla yhdistys tai joukkue.

Vapaamuotoinen hakemus tulee sisältää muun muassa seuraavat tiedot: kuka olet ja ketä edustat (yhdistys/joukkue), mihin toimintaan sponsorointia haetaan, haetun sponsoroinnin suuruus, aiemmat urheilusaavutukset sekä millä tavalla yhdistys/joukkue voi tuoda esiin NV:n sponsorointiyhteistyötä.

Kuvia ja videoita voidaan myös liittää hakemukseen. Hakemukseen liitettyjä tietoja ja liitteitä ei palauteta. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus on lähetettävä osoitteeseen info@narpesgronsaker.fi otsikolla "Sponsorihakemus". Hakemus voidaan jättää vain kerran, eikä hakemuksen tietoja voi muuttaa sen jättämisen jälkeen.

Päätöksentekoprosessi

Kaikki hakijat saavat päätöksestä tiedon sähköpostitse joulukuun aikana. NV:n myöntämät sponsoroidut varat voivat poiketa arvoltaan haetusta ja on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan vuoden aikana.

Maksu

Varat maksetaan tammikuussa. NV valvoo sponsoroitujen varojen käyttöä, ja hakijan tulee tarvittaessa selvittää, että varoja on käytetty haettuun tarkoitukseen. NV voi tehdä pistokokeita varmistaakseen, että varoja käytetään oikein. Jos NV havaitsee väärinkäytöksiä, se voi vaatia takaisin sponsoroituja varoja.

Markkinointi ja yhteistyö

NV toivoo, että sponsoroitujen varojen saajat ovat valmiita yhteistyöhön NV:n kanssa erikseen sovitulla tavalla viestinnän ja markkinoinnin osalta. Hakijan suostumuksella NV voi käyttää hakemuksen liitteeksi lisättyä materiaalia viestinnässään ja markkinoinnissaan.

Muut huomioitavat seikat

NV:llä on oikeus välittömästi sulkea yhdistys/joukkue pois NV:n sponsoriohjelmasta, mikäli yhdistys/joukkue tekee lausuntoja tai toteuttaa toimia, jotka vaarantavat NV:n brändiä tai mainetta yhdistyksen/joukkueen yhteistyökumppanina, esimerkiksi tekemällä rasistisia tai loukkaavia lausuntoja tai rikkomalla lakia, moraalia tai hyviä tapoja. Sama pätee myös dopingmääräysten rikkomiseen. NV:llä on tällöin oikeus vaatia koko sponsorointia takaisin. NV:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja. NV tiedottaa tällaisista muutoksista erikseen.

Hakuaika alkaa 1. kesäkuuta ja päättyy 30. marraskuuta!

NV:n sponsoriohjelma on ohjelma, joka toimii paikallisesti viljelyalueellamme. Ohjelma on tarkoitettu tukemaan liikuntaa ja hyvinvointia lapsille ja nuorille aina aikuisen huippu-urheiluun asti. NV sponsoroi joukkueita ja seuroja.

|