Kasvihuonevihannesten hiili- ja vesijalanjälki

Suomen kasvihuonetuotanto on siirtynyt vauhdilla pois fossiilisista polttoaineista, mikä on todella positiivinen juttu. Niitä ovat korvanneet uusiutuva kotimainen puu- ja peltoenergia sekä hiilidioxiidivapaa sähkö. Vuosina 2004–2017 merkittävin muutos on ollut polttoöljyn käytössä. Sen käyttömäärä on pudonnut jopa 85 prosenttia ja laskee edelleen. Kotimaisen uusiutuvan hiilivapaan energian osuus alan energiakäytöstä Suomessa on jo 52 prosenttia ja osuus on yhä kasvussa. Vuonna 2017 kasvihuonealan ilmastovaikutus oli puoli prosenttia koko valtakunnan kokonaispäästöistä.

Yhden kotimaisen kurkku-ja tomaattikilon tuottamisen vesijalanjälki on noin 20–35 litraa vettä. Kun suomalaista tuotantoa lähdetään vertailemaan se on useimmiten espanjalaiseen tuotantoon. Espanjassa vesijalanjälki on 91-kertainen eli lähes 3165 litraa tomaattikiloa kohden (Suomi 35 litraa v.s. Espanja 3164 litraa). Näitä asioita on hyvä pitää mielessä kun seuraavan kerran valitsette tomaatteja tai ylipäätänsä kasvihuonevihanneksia  kaupassa. Valitse aina kotimainen vihannes niin teet oikean valinnan! Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tutkimukseen. Raportti on luettavissa tästä .

LED-valaistus kasvattaa sadon määrää ja vähentää energiankulutusta.

Optimaalisesti ohjattavat LED-valot säästävät kasvihuoneissa melkoisesti energiaa perinteiseen valaistukseen verrattuna. Valospektri voidaan räätälöidä kasvin kasvun ja kehityksen kannalta optimaaliseksi, mikä parantaa myös tuotannon laatua. Kokonaisuudessaan LED-valoilla voidaan saavuttaa nyt noin 50 % parempi sähkön käytön tehokkuus.

Puhdas tuotanto on kaiken perusta.

Suomalaiset kasvihuonevihannekset ovat puhtaita ja turvallisia, mikä vahvistetaan myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) laatimassa raportissa. Raportin mukaan Suomi on yksi niistä maista, joissa tuotetaan maailman puhtainta ruokaa.⁠ Voimme luottaa siihen että suomalaiset kasvihuonevihannekset ovat puhtaita ja turvallisia.

Esimerkiksi viljelijöiden säännölliset tuholaistarkastukset ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet mahdollistavat tuholaisten torjunnan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Närpiön Vihanneksen viljelijät  käyttävät pääasiassa biologista torjuntaa tuholaisia vastaan, mikä tarkoittaa, että he ottavat apua hyödyllisistä hyönteisistä (biologiset torjunta-eliöt), jotka syövät tuholaisia. Biologinen torjunta on oikein tehtynä tehokasta ja sitä käytetään ennakoivasti.

Toinen asia mikä on merkittävässä roolissa kun puhutaan puhtaasta tuotannosta on meidän puhdas vesi. Koska puhtaan ruuan lähtökohta on aina puhdas vesi. Ja sitä puhdasta vettä löytyy runsaasti suomesta. Suomessa tuotetulla ruualla on vesivaroihimme suhteutettuna pieni vesijalanjälki. Suomessa kulutetaan vain noin 2% vuosittain uusiutuvista makean veden varoista, kun kulutus pahimmilla vesikriisialueilla saattaa olla lähellä 100%. Runsaat vesivaramme mahdollistavat puhtaan veden käytön ruoantuotannon eri vaiheissa (LUKE). Hyvinvoiva kasvi antaa riittävän laadukkaan ja suuren sadon joka myös vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

Kimalaiset hoitavat pölyttämisen | Humlorna sköter om pollineringen