Återvinn PET plast ansvarsfullt

Idag finner du många olika sorters plastförpackningar i affären, med många olika användningsändamål. De olika plastförpackningarna märks ut på olika sätt och dess märken kan vara svåra att tyda. På våra askar och bägare kan du hitta två olika märken, och dessa är väldigt betydande för både miljön och användningsområdet.

I bottnen av våra tomataskar och -bägare kan du exempelvis hitta en triangel där det står en siffra och under PET. Märkets triangel betyder att asken är återvinningsbar i plaståtervinningen och siffran innanför står för vad det är för plast. I vårt fall är siffran 1, och står för PET plast. PET är en förkortning på Polyetentereftalat och denna plast används ofta till förpackningar med livsmedel och är trygg att användas i kontakt med livsmedel. PET plast används exempelvis ofta till flaskor avsedda för drycker, men även till förpackningar med grönsaker, oljor eller till flytande livsmedel. Ibland kan du även hitta bokstaven A eller R framför ordet PET. Dessa bokstäver står för:

APET = Nytt PET plast RPET = Återvunnet PET plast

Vi försöker använda oss av RPET plast i våra plastaskar och -bägare så långt som möjligt. Som konsument kan du bidra till återvinningen genom att lämna in plastförpackningarna till närmaste insamlingspunkt eller återvinningsstation för plastförpackningar.

Det andra märket du kan hitta under alla våra askar och bägare har ett glas och en gaffel på bild och betyder att plasten passar fint till livsmedelsförpackningar och är alltså säker att användas i kontakt med mat.

Ps. Andelslaget är med i Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab , som erbjuder nationellt återvinningsmöjligheter för konsumentförpackningar. För varje såld konsumentförpackning betalar vi en återvinningsavgift för att täcka kostnaden för att upprätthålla nätverket för ekopunkter och förpackningarnas återvinning.