10 goda orsaker att ansluta sig till andelslaget

Mer information ger vår odlingschef Mikael Dahlqvist tel. 020 1160 609.

1. Då får gratis odlingsrådgivning

Hos oss behöver du inte lösa problem på egen hand. Vår odlingschef Mikael Dahlqvist står kostnadsfritt till våra odlares tjänst. Han tillbringar ca 90 % av sin arbetstid på fältet ute hos odlarna. Mikael är utbildad hortonom YH och har lång erfarenhet i branschen. Han är mycket uppskattad bland våra odlare och är en person som är lätt att vända sig till.

 

2. En aktiv försäljnings- och marknadsföringsorganisation främjar framgång

Vi på Närpes Grönsaker har landets mest aktiva och innovativa försäljarkår. Vi kommunicerar aktivt med både kunder och konsumenter och ligger därför steget före våra konkurrenter gällande marknadskännedom. Verksamheten utvecklar vi fortsättningsvis tillsammans med odlarna.

3. Vårt packeri är toppmodernt och effektivt

Närpes Grönsakers odlare har Nordeuropas effektivaste grönsakspackeri till sin tjänst. Under de senaste åren har vi förnyat hela maskinparken så idag kan vi erbjuda lämpliga förpackningsmöjligheter för en mängd olika växthusprodukter.

4. Ett brett sortiment av odlingsgrödor

Genom att proaktivt arbeta med både kunder och odlare har vi på Närpes Grönsaker framgångsrikt utökat produktsortimentet. En förutsättning för att vi ska ta in en ny produkt är alltid att det finns en efterfrågan på marknaden.

 

5. Vi satsar på god hygien och säkerhet

Vi är det enda grönsakspackeriet i landet som tvättar våra grönsakshäckar efter varje användningsgång. Vi har hygienslussar för både personal och inkommande varor (truckportar). Nivån på våra hygienkrav är de klart högsta inom vår bransch och erbjuder en stor trygghet åt våra odlare. Kravnivån vi ställer på vår egen verksamhet högre än de myndigheterna förutsätter. Vi bekämpar även aktivt spridningen av växtsjukdomar och skadedjur. Såväl odlare som kunder och konsumenter har verkligen uppskattat våra satsningar på hygien och kvalitet.

6. Du hittar produktions-, marknads- och invägningsdata på webben

Du kan läsa all invägningsdata i elektronisk form på webben via vårt eget MästarNet. Statistik, veckopriser, nyheter, information om kundaktiviteter och mycket mera;  information om packeriets verksamhet som odlarna storligen uppskattar. Vi anser att öppenhet är grunden för all seriös företagsverksamhet.

7. Du blir del av en sammansvetsad odlingskår med gemensamma aktiviteter

Sammanhållningen i vår odlingskår har vuxit sig stark och alla jobbar mot samma mål. Under årets gång ser vi till att träffas både i jobbärenden och privat. Förutom den dagliga kommunikationen som sker via telefon och MästarNet ordnas två större sammankomster under året: andelsstämman där bl.a. bokslut och kommande års aktiviteter och investeringar gås igenom; höstmötet där vi tillsammans ser över den gångna odlingssäsongen samt i viss mån ser över odlingsbeslut inför kommande säsong. Men livet består inte bara av jobb – som avslutning på sommaren ordnar vi en gemensam fest för våra odlare med avec.

8. Vi delar ut resultatet till producenterna

Eftersom vi är ett odlarägt andelslag kan du som odlare lita på att vi arbetar med ditt bästa för ögonen. Vår uppgift på packeriet är att få ut högsta möjliga pris från marknaden 365 dagar om året för de produkter som våra odlare producerar.

 

9. Vi är en godkänd EU-producentorganisation

Som vår odlare har du möjlighet att via andelslaget söka om bidrag för gårdsvisa investeringar (ex. led-installationer). Det här är möjligt eftersom vi är ett odlarägt andelslag. Som unika medlemsförmåner beviljar vi bidrag bl.a. för användning av humlor, biologisk bekämpning av skadedjur och sjukdomar och ersättning av kvalitetssystem. Våra odlare har alltså fina möjligheter att få ekonomiskt stöd till sina utvecklingsprojekt.

10. Vi delar kunskap och jobbar som ett team

Som en del av andelslaget är du också en del av ett team. Våra producenter konkurrerar inte sinsemellan utan samarbetar. Inom andelslaget delar vi odlingserfarenheter, nya rön från marknaden, odlingsmetoder och annan kunskap med varandra. Vi vill att alla våra medlemmar skall lyckas så bra som möjligt i det de gör.