Mästarligt kunnande

Vill du också veta varifrån grönsakerna i din varukorg kommer och hur de har producerats?

|

Vill du också veta varifrån grönsakerna i din varukorg kommer och hur de har producerats?

Vi berättar mer än gärna eftersom vi är uppriktigt stolta över våra läckra produkter och deras ursprung. Våra odlare är verkliga mästare på det de gör. Således är också våra fräscha, hälsosamma och trygga produkter riktiga mästerverk.

Odlarna i vårt andelslag utför sitt arbete i moderna växthus inte bara med hjärtat, utan också med gediget kunnande och ofta med flera generationers erfarenhet. I tätt samarbete strävar våra odlare ständigt framåt, även i många viktiga miljöfrågor som vatteneffektivitet, biologisk bekämpning och energieffektiv produktion. Också spårbarheten på våra produkter ligger på en ypperlig nivå.

Andelslagsformen har visat sig vara en väldigt effektiv verksamhetsmodell för oss. Varför? Modellen förutsätter att alla våra odlare är likvärdiga. Som delägare kan våra odlare dra nytta av varandras kunnande istället för att sätta tid och energi på inbördes konkurrens. Ett delägt andelslags uppgift är inte att göra vinst, utan alla försäljningsintäkter delas efter kostnadsavdrag ut i sin helhet till odlarna.