Andelslaget Närpes Grönsaker

Närpes Grönsaker är en traditionsrik, av 34 växthusodlare ägd förmedlare och producent av inhemska växthusgrönsaker. Vi är landets ledande leverantör av inhemska tomater och i vårt sortiment ingår även specialtomater, gurka, paprika och chili. Våra medlemmars växthus hör till landets absolut bästa, vilket också syns i att över 95 % av våra grönsaker odlas med förnybar inhemsk värme-energi. Andelslaget grundades 1957.

Kort om Andelslaget Närpes Grönsaker

Grundat 1957
Grundat 1957
34 växthusodlare
34 växthusodlare
97% förnybar energi
97% förnybar energi
100% närproducerade produkter
100% närproducerade produkter

ETT GRÖNSAKERNAS VÄXTHUSPARADIS!

Kvalitén på våra grönsaker är det viktigaste av allt. Tack vare vår kunskap och många generationers erfarenhet har vi idag moderna sorteringslinjer och förpackningsmaskiner som gör det möjligt för våra grönsaker att gå från planta till butik på mindre än 2 dygn. Därmed kan vi behålla grönsakernas unika smak i identitet hela vägen fram till konsumenten.

Vi på Andelslaget Närpes Grönsaker, såväl odlarmedlemmar som personal på packeriet, är stolta över företagets ursprung och de bygder där våra produkter produceras. I förhållande till packeriet i Gottböle, Närpes så befinner sig odlarna nära. Medelavståndet mellan våra odlare och packeriet är de facto några tiotals km, så man kan verkligen prata om lokalproducerat i detta avseende.

PRODUCERAT AV MÄSTARE

Våra odlare är verkliga mästare på det dom håller på med, det ämnar vi hålla fram för våra kunder och konsumenter också, våra produkter är således ”Producerat av mästare”. Flera generationers odlingserfarenhet i kombination med moderna anläggningar och en framåtsträvande odlarkår har verkligen gett resultat. Inte helt sällan är växthusanläggningarna dessutom rena familjeföretag med kanske både man, hustru och barn samt kanske t.o.m. någon från den äldre generationen inblandade. 

FAMILJEFÖRETAG

Eftersom företagande överlag och kanske växthusföretagande i synnerhet är mera av en livsstil än ett arbete, så är det värdefullt för producenterna med en förstående familj och vad är nu bättre än ifall man tillsammans kan göra det man trivs allra bäst med, nämligen att producera näringsrika växthusgrönsaker.

LIKVÄRDIG BEHANDLING

Andelslaget som verksamhetsform har visat sig mycket lyckad för den här typen av verksamhet eftersom den förutsätter lika behandlande av alla medlemmar. Det här upplever vi på Andelslaget Närpes Grönsaker som en av våra absolut största styrkor, jämlikhet i behandling av odlarmedlemmar.  Som delägare i ett andelslag drar odlarna nytta av varandras kunskap eftersom ingen inbördes konkurrens föreligger och den ekonomiska vinning som andelslaget möjligen gör åter utdelas till odlarna i sin helhet.

Lediga tjänster