Lär känna våra odlare

Ja, vi tycker att du har rätt att känna till våra utsökta grönsakers ursprung och sättet de är producerade på.

Vi är stolta över våra odlare

Våra odlare är verkliga mästare på det de gör, så vi berättar stolt om dem och våra förstklassiga produkter. Adderar man många generationers odlingserfarenhet till den här ekvationen, samt moderna växthus och en ständig strävan framåt, får man både synliga och smaklökskittlande resultat.

Andelslagsformen har visat sig vara en väldigt effektiv verksamhetsmodell för oss eftersom modellen förutsätter att alla våra odlare behandlas likvärdigt. Som delägare kan våra odlare dra nytta av varandras kunnande istället för att konkurrera sinsemellan. Och eftersom ett delägt andelslags uppgift inte är att göra vinst, delas försäljningsintäkterna efter kostnadsavdrag ut i sin helhet till odlarna.

Fråga gärna mer om att ansluta sig till andelslaget

Blev du intresserad? Mer information får du av:

Odlingschef Mikael Dahlqvist

Tel. 020 1160 609 | mikael.dahlqvist@narpesgronsaker.fi