ISO 14001 certifikat

Vi har blivit beviljade ISO 14001 som är den erkända internationella standarden för miljöledningssystem.

Närpes Grönsaker höjer ribban med miljöcertifiering

Andelslaget Närpes Grönsakers packeri har blivit certifierad enligt ISO 14001-miljöledningsstandarden vilket är ovanligt i växthusbranschen. Certifikatet som beviljades 9.6.2020 innebär att varje funktions miljöeffekt har identifierats, och processerna för att kontrollera och leda utvecklingen har blivit utredda. Samtidigt har andelslaget förbundit sig till att kontinuerligt förbättra packeriets verksamhet. Ett exempel på en åtgärd som inspirerats av certifikatet är packeriets egna solkraftverk som togs i bruk i juni 2020. Redan tidigare har man initierat utnyttjande av utomhusluften vid nedkylning av produkter och utrymmen för att spara på energi. Svinnet av förpackningsmaterial följs upp mer noggrant än tidigare för att utreda var man kunde minska materialsvinnet.

Att ansöka om miljöcertifiering var ett strategiskt beslut som andelslaget tog för att höja nivån på sitt miljötänk från bra till utmärkt, också för packeriets del. Viktiga orsaker var bland annat andelslagets vilja att vara en föregångare för hela branschen och fungera som en ansvarstagande aktör i miljöfrågor samt viljan att svara på intressentgruppernas (bl.a. kunder, konsumenter och ägare) förväntningar och skapa mervärde inför exportförhandlingarna.

”När vi gör miljösynpunkten till en grej för hela personalen och utvecklar verksamheten enligt principerna för hållbar utveckling sänder vi ett viktigt budskap även till lokalsamhället."

De unga ser oss som en potentiell och ansvarsfull arbetsgivare även i miljöfrågor, tror Stefan Skullbacka, VD:n för Andelslaget Närpes Grönsaker.

Kvaliteten och miljöfrågorna i skick

Miljöledningscertifikatet ISO 14001 är en fortsättning på kvalitetsstandarden (ISO 22000) som packeriet certifierats enligt sedan tidigare. Enligt kvalitetschefen Jenni Vuorinen är de två certifieringssystemen naturligt sammankopplade, vilket gör att det redan fanns en bra grund att bygga vidare på. Om ett drygt år ska andelslagets odlare i sin tur certifieras enligt ett så kallat GLOBALG.A.P. kvalitetssystem där man också fördjupar sig i miljöfrågor. ”Våra odlare är redan nu bland de bästa i världen i många miljöfrågor såsom effektiviteten av vattenanvändningen, biologisk bekämpning och energieffektiv produktion. Även spårbarheten ligger på en utmärkt nivå”, säger Skullbacka.

För konsumenterna kommer det nya miljöcertifikatet att synas i andelslagets tydliga fokus på förpackningsmaterial och information om återvinning. Med de årliga revisionsbesöken kommer miljöfrågorna att fortsätta vara högaktuella på packeriet. ”Det här är ett positivt sätt att sätta press på oss själva och se till att vi är värda vårt certifikat. Konsumenterna och kunderna kan vara säkra på att vi i allt utvecklingsarbete strävar efter att minska på miljöbelastningen”, sammanfattar Skullbacka.