ISO 22000 certifikat

Vi har blivit certifierade enligt ISO 22000 standarden vilket är en internationell ledningssystemstandard för livsmedelssäkerhet.

NÄRPES GRÖNSAKER ÖKAR KVALITETEN PÅ MATBORDET

Andelslaget Närpes Grönsaker utvecklar sin verksamhet med ISO 22000 -certifiering. Resultatet syns också på konsumenternas matbord, genom en mera jämnare kvalitet på växthusgrönsakerna.

VD Stefan Skullbacka säger att ISO 22000 kvalitetscertifikatet som är utfärdat i juni, är en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet som görs på Andelslaget Närpes Grönsaker. Det visar att företaget hanterar de saker som krävs enligt internationella kvalitetsstandarder.

– Vi vill vara en föregångare i att producera rena och trygga inhemska växthusgrönsaker. Med certifikatet kan vi också övertyga konsumenterna, om att det endast växer goda produkter under varumärket.

Det nya kvalitetscertifikatet gäller logistiskt viktiga grönsakssorterings- och förpackningsfunktioner. Det är en del av den bestämda utvecklingen som Närpes Grönsaker gör. Nästa steg är uppbyggnaden av ett miljöledningssystem.

– Kundernas och konsumenternas krav på mat har ökat. Allt fler människor vill veta varifrån deras familjers mat kommer ifrån och hur den produceras. Bakom växthusprodukterna som Andelslagets odlare producerar finns genuina berättelser och hög ambition för inhemsk produktion.

Den frivilliga produktsäkerhetsstandarden stärker det lagstadgade egenkontrollsystemet. Det kompletterar också det tidigare IP Frukt & Grönt grundcertifikatet som beviljats Andelslagets odlare, som i sin tur är ett certifieringssystem baserat på livsmedelssäkerhet vid primärproduktion.  

Som auditerare fungerade Bureau Veritas. Kvalitetscertifikatet överlämnades officiellt till Andelslaget Närpes Grönsaker den 25 juni 2018.

Senior Sales Manager Marcus Ahlroth från Bureau Veritas överräckte kvalitetscertifikatet till Andelslaget Närpes Grönsakers ledningsgrupp och styrelsens ordförande Börje Ivars.