Whistleblowing

Whistleblowing-kanalen är en anonym rapporteringskanal avsedd för Andelslaget Närpes Grönsakers anställda och intressenter för rapportering om misstänkta olagliga eller oetiska aktiviteter.

Detta är Närpes Grönsakers anonyma rapporteringskanal. Kanalen är avsedd för anställda och intressenter för att rapportera om misstänkta oegentligheter så som brott mot mänskliga rättigheter eller olagliga eller oetiska aktiviteter.

Rapporteringskanalen är en helt anonym och oberoende tjänst som tillhandahålls av EasyWhistle Oy. Vi behandlar din anmälan konfidentiellt. Vi kan be dig om mer information om det behövs och vi kommer att rapportera om hur ditt ärende fortskrider via den här kanalen.

Du behöver inte avslöja din identitet för oss, men om du vill kan du lämna dina kontaktuppgifter. Efter meddelandet kommer systemet att ge dig ett ärendespecifikt ID-nummer, vilket gör att du kan fortsätta att kommunicera med oss. Förvara detta ID-nummer på ett säkert sätt.

När ärendet är hanterat kommer vi att behålla ditt meddelande under den period som lagen tillåter, varefter vi kommer att anonymisera den helt.