Lillandts Grönsaker Ab

Kvalitets standard och certifikat

Med olika certifikat kan vi påvisa att vår organisation fungerar effektivt och säkert, hanterar arbetsprocesser och gör allt på ett hållbart och säkert sätt. Läs mera nedan om våra olika certifieringar.

Vi lovar att leverera smakrika, färska och säkra grönsaker.

Vi hoppas att Andelslaget Närpes Grönsaker är ditt första val när du vill ha goda, fräscha och säkra växthusodlade grönsaker odlade i Finland.

För att leva upp till vårt goda rykte måste vi givetvis ta ansvar för kvaliteten och miljön. Vi uppfyller dina förväntningar vad gäller smak, kvalitet, leverans- och livsmedelssäkerhet. Alla våra produkter och tjänster vi tillhandahåller uppfyller livsmedelslagstiftningens krav.

På packeriet arbetar vi i enlighet med ISO 22000, ISO 14001 och GlobalG.A.P standarder, så det sker kontinuerliga förbättringar från ledning till driftmetoder och produkter.

Certifikat beviljade åt Närpes Grönsaker

ISO 22000
Ledningssystemstandard för livsmedelssäkerhet
ISO 14001
Miljöledningsstandard
GLOBALG.A.P.
Kvalitetsstandard

LIVSMEDELSSÄKERHET

Vi arbetar målmedvetet för att vår livsmedelssäkerhet ska utvecklas. Detta gör att vi alltid kan förse dig med säker och pålitlig mat. Vi leder livsmedelssäkerhetsarbetet med ett ledningssystem enligt ISO 22000-standarden.

Läs mer om ISO 22000 ›

MILJÖPÅVERKAN

Kvaliteten på våra produkter är också bra för miljön. Ju mindre avfall, desto förnuftigare är resursanvändningen. Och ju effektivare vår verksamhet är, desto mindre resurser läggs på sortering och paketering. Vi strävar efter att styra biproduktmaterial som genereras från processen till antingen förädling eller återvinning, och vi använder förnybara och hållbara lösningar för energianvändning där det är möjligt. Vårt miljöarbete styrs av miljöledningssystemet ISO 14001 och omsätts i praktiken av våra anställda, våra odlare och våra intressenter, som vi förbinder oss till och uppmuntrar att främja kontinuerliga och mätbara miljöförbättringar.

Läs mer om ISO 14001 ›