Lillandts Grönsaker Ab

Miljö

För att en grönsak skall vara förstklassig bör den vara odlad med ansvar. Ansvar innebär nya generationens val, trygg och inhemsk produktion samt rena odlingsprocesser.

Läs vårat kvalitéts- och miljölöfte

Det här är vårt löfte om goda, färska och trygga grönsaker

Vi hoppas att Andelslaget Närpes Grönsaker är ditt förstahandsval då du är ute efter goda, färska och trygga växthusodlade inhemska grönsaker. För att vi ska kunna leva upp till vårt rykte måste vi ta ansvar för kvalitets- och miljöfrågor. Vi möter dina förväntningar gällande smak, kvalitet, leveranssäkerhet och livsmedelssäkerhet. Samtliga produkter och tjänster vi levererar uppfyller livsmedelslagstiftningens och myndigheternas krav.

På packeriet jobbar vi enligt ISO 22000 , ISO 14001 och GlobalG.A.P .-standarderna vilket innebär ständig utveckling och förbättring i alla led, från ledningssystemet och arbetssätt till produkt- och verksamhetskvaliteten.

om livsmedelssäkerhet

Vi arbetar målmedvetet för att ständigt utveckla livsmedelssäkerheten. På det här sättet kan vi alltid erbjuda dig säkra och trygga livsmedel. Vi leder livmedelssäkerhetsarbetet med hjälp av ett ledningssystem som är baserat på ISO 22000-standarden.

och miljöpåverkan

Våra högklassiga produkter gör även gott för miljön. Ju mindre svinn, desto sundare är resursanvändningen. Och ju effektivare vår verksamhet är, desto mindre resurskrävande är sorteringen och förpackningen. Vi strävar efter att styra processernas sidoflöden till fortsatt förädling eller återvinning och använder förnybara och hållbara energilösningar där det praktiskt är genomförbart.

Vårt miljöarbete styrs av ISO 14001-miljöledningssystem och i praktiken utförs det av våra anställda, våra odlarproducenter samt intressegrupper, som vi engagerar och uppmuntrar till att bidra med kontinuerliga och mätbara förbättringar i miljöfrågor.

Visste du att...

13 KM
Alla Närpes tomater är närproducerade.
Mer än 25%
Vi har minskat på andelen plast i våra förpackningar.
100%
Alla våra produkter är rent inhemska
0,5 MILJONER
På Närpes Grönsakers packeri förpackas mer än en halv miljon tomater per dag