Ivars 16:9

ANSLUT DIG TILL ANDELSLAGET

Vi söker ständigt efter nya odlare: vill du bli en av våra mestarodlare?

Andelslaget behandlar alla jämlikt

Andelslaget som verksamhetsform har visat sig mycket lyckad för den här typen av verksamhet eftersom den förutsätter lika behandlande av alla medlemmar. Som delägare i ett andelslag drar odlarna nytta av varandras kunskap eftersom ingen inbördes konkurrens föreligger och den ekonomiska vinning som andelslaget möjligen gör åter utdelas till odlarna i sin helhet.

Linda och Thomas Edström-Simons

Stefan Nordmyr, Träskböle trädgård

Fråga gärna mer om att ansluta sig till andelslaget

Blev du intresserad? Mer information får du av:

Odlingschef Mikael Dahlqvist

Tel. 020 1160 609 | mikael.dahlqvist@narpesgronsaker.fi