GLOBALG.A.P certifikat

Andelslaget Närpes Grönsaker har den 11.11.2021 beviljats certifikat enligt GLOBALG.A.P. standarden för sin verksamhet, certifikatet förnyas varje år. Certifikatet som är ett så kallat gruppcertifikat omfattar Andelslagets samtliga aktiva producenters växthusodlingar och packeriets verksamhet.

GLOBALG.A.P. är en internationell kvalitetsstandard för god jordbrukspraxis (Good Agricultural Praxis) för en trygg och hållbar primärproduktion. GLOBALG.A.P. finns i över 130 länder.

Kvalitetssäkringssystemet har fokus på livsmedelssäkerhet och spårbarhet, hållbarhet och miljöhänsyn. Systemet har ett sk. trestegs verifiering; intern granskning, intern auditering och extern auditering av en utomstående certifierad auditör. Systemet omfattas av 220 kontrollpunkter som auditeras i hela produktionsprocessen från den minsta plantan till att produkterna levereras från packeriet. Systemet auditeras årligen.

Implementering av systemets startade i början av 2020. Efter ett digert och omfattande arbete av våra producenter och packeriets personal, kan jag med både glädje och stolthet konstatera att vi nått en ny milstolpe i vår verksamhetsutveckling och samtidigt rikta ett stort tack till alla som varit involverade i denna omfattande process.

Följande steg i utvecklingsprocessen av GLOBALG.A.P. är implementering av tilläggsmodulen GRASP (Riskkartläggning över sociala förhållandena) som bedömer arbetsförhållandena och det sociala ansvaret i företagen. Målsättningen är att GRASP modulen är implementeras under 2022 och i som en del av GLOBALG.A.P. kvalitetssäkringssystemet.

Vårt GLOBALG.A.P. certifikatnummer är GGN 4063061364005, och omfattas av alla våra marknadsförda grödor, tomat, gurka, paprika, chili, och böna. Mera information om GLOBALG.A.P finns organisationens hemsida, globalgap.org .

Här finns länk till vårat certifikat.

Jag hoppas att alla våra kunder, konsumenterna och samarbetspartners uppskattar och inser mervärdet i det kontinuerliga utvecklingsarbetet Andelslaget Närpes Grönsaker och dess procentmedlemmar gör för att på bästa möjliga sätt garantera högklassiga, säkra och miljömässigt hållbara produkter till marknaden.

Andelslaget Närpes Grönsaker

Stefan Skullbacka, VD