Klimatfrågor, den nya svarta

Klimatfrågor verkar vara det hetaste samtalsämnet idag. Som samtalsämne är klimatfrågor i själva verket som mat – de gäller alla och vem som helst kan sannolikt ta ställning till dem på något sätt. Till och med daghemsbarn ser skräp som har slängts på gatan och vet att någon har gjort fel. På Närpes Grönsaker  har vi satt igång med att uppdatera vår verksamhet och göra den mer hållbar för kommande generationer.

Vi har beslutat att börja bygga upp ett ISO 14001‑miljösystem för packeriverksamhetens del och utifrån det läget utveckla hanteringen av våra klimatfrågor. Visserligen har vi redan en längre tid vidtagit viktiga åtgärder, t.ex. elen vi använder produceras med vind- och vattenkraft, i packeriet har belysningen bytts ut mot LED-ljuskällor och ljusbrytare som fungerar med rörelsesensorer.  Uppvärmningen såväl i packeriet som i vår tvättprocess har vi ändrat från olja till fjärrvärme som produceras med förnyelsebar energi. Vi utnyttjar kall utomhusluft i kylförråden i vår nya utbyggnad så långt det är möjligt i stället för att kyla ner inomhusluften med kompressor när kölden knäpper i knutarna därute. Dessutom har vi lagt ner mycket tid på att ta fram våra förpackningslösningar. All plast i våra förpackningar  är återvinningsbar och därför får förpackningarna när de förs till plastinsamling en möjlighet till optimal livscykel genom materialåtervinning. I våra nya påsförpackningar har vi optimerat behovet av plastanvändning så att det är så litet som möjligt. Implementeringen av miljösystemet ISO 14001 i vårt packeri torde till att börja med effektivera bl.a. avfallshanteringen, men lika tröstlöst som trösterikt är det då arbetet inte på något område blir klart eftersom syftet med ISO-standarderna bara är att stötta företaget framåt i utvecklingen.

Även om ISO 14001 i detta skede inte når ut till våra växthus har också våra odlare  dragit sitt strå till stacken. Andelen grön el (dvs. utsläppsfri el) är ca 90 %, vintertomaterna mognar i led-belysning och för uppvärmningen av växthusen används förnyelsebara bränslen så som flis, byggnadskross samt havreskal, och andelen gas och olja av bränslet i uppvärmningen är nu bara ca 6 %. Dessutom styrs produktutvecklingen av grönsaker i växthusen av sorter med bättre hållbarhet samt av sorter som odlingstekniskt producerar så litet svinn som möjligt eftersom även detta är viktiga miljöaspekter.

Inte så dumt kan vi bara konstatera! Miljöfrågorna börjar vara den “nya svarta” även i företagsverksamheten och jag skulle säga att vi redan klär oss rätt så elegant i den.

Kvalitets- och utvecklingschef

Jenni Vuorinen