PRODUCERAT AV MÄSTARE - Bekanta dig med odlarna

Vi anser att konsumenten har rätt att känna till varans ursprung och det sätt den är producerad på. Vi är stolta över såväl våra produkter som deras ursprung. Våra odlare är verkliga mästare på det dom håller på med, det ämnar vi hålla fram för våra kunder och konsumenter också, våra produkter är således ”Producerat av mästare”. Flera generationers odlingserfarenhet i kombination med moderna anläggningar och en framåtsträvande odlarkår har verkligen gett resultat.

Andelslaget som verksamhetsform har visat sig mycket lyckad för den här typen av verksamhet eftersom den förutsätter lika behandlande av alla medlemmar. Som delägare i ett andelslag drar odlarna nytta av varandras kunskap eftersom ingen inbördes konkurrens föreligger och den ekonomiska vinning som andelslaget möjligen gör åter utdelas till odlarna i sin helhet. 

ANSLUT DU OCKSÅ TILL ANDELSLAGET

Närpes Grönsaker är inne i en spännande expansionsfas. Vi och våra kunder går in för att utveckla segmentet för växthusprodukter tillsammans. Utöver organisk tillväxt via tilläggsareal hos befintliga odlare så söker vi rent konkret efter nya odlare. Känner du att skulle trivas i vårt gäng? Är du intresserad av att vara med och utveckla växthusnäringen? 

Angående frågor som berör andelslaget kontakta:

mikael.dahlqvist [at] narpesgronsaker.fi
020 1160 609

Vilka fördelar får jag av andelslaget?

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES